Ценности

Петте ценности, които обединяват 16,660 служители на Ipsos

Ежедневното съблюдаване на тези ценности означава да предаваме смисъла на нашата култура на нашите клиенти и отвъд тях – на останалата част от обществото. Те са свидетелство за нашите убеждения и ангажираност, и ни отличават.

Ценности

Тези пет ценности трябва да вдъхновяват всички служители, докато изследваме света.

Ние сме “Горди, че сме Ipsos”, защото уважаваме нашето наследство.

Proud to be Ipsos

Download Proud to be Ipsos