Поемане на отговорност

Подходът на Ipsos към Корпоративната социална отговорност (КСО) винаги е включвал три основни елемента – социален, обществен и екологичен. Това не само ни помага да разберем как да оценим нашите резултати по света, но и ни дава основа за усъвършенстване.

Ангажимент по отношение на КСО на всички места, където работи Ipsos | Фондация Ipsos
Политическа среда | Доброволчество на служителите

Ангажимент по отношение на КСО на всички места, където работи Ipsos

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos беше първата изследователска компания в света, която се присъедини към Глобалния договор на ООН.

От 2008 г. Групата се присъедини към Глобалния договор на ООН за зачитане на десетте универсални принципа, касаещи правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. Средствата за управление на политиката за КСО включват “Зелената книга”, Професионалния кодекс за поведение на Ipsos, и “Книгата за политики и процедури”, допълнени с процедурата за подаване на сигнали.

Програмата е създадена през 2008 г. с 3 основни принципа:

  • Придържане към 10-те принципа на Глобалния договор на ООН;
  • Намаляване на екологичния отпечатък;  
  • Увеличаване на социалното въздействие чрез създаването на Фондация Ipsos за образоване на деца и младежи в неравностойно положение по целия свят.

Ipsos-Green-Book

Професионалният кодекс за поведение на Ipsos

Свалете Зелената книга на Ipsos


Фондация Ipsos

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Чрез своята Фондация Ipsos се ангажира с подобряване достъпа до образование. През 2014 г. Групата стартира Фондация Ipsos, за да окаже социално въздействие на местата, на които работи, чрез дарение от половин милион евро. Нейната мисия е да изпълнява образователни програми за деца и юноши в неравностойно положение по целия свят.

Към момента Фондация Ipsos подкрепя 10 нестопански групи, посветени основно на възстановяването на училища, подкрепата на деца и семейства в нужда, със затруднено здравословно, социално и икономическо положение.


Политическа среда

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Като международна компания, стратегията за растеж на Ipsos отчита въздействието от нашите стопански дейности върху екологията и околната среда.

Ipsos създаде екологични политики в много страни, за да повиши чувствителността на своите екипи към практиките за намаляване на отпадъците, потреблението на електроенергия и нашия въглероден отпечатък.

CSR 2016


Доброволчество на служителите

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Съсредоточавайки се върху намаляването на въздействието върху околната среда и приносът към местните общности, във всяка от нашите важни точки ние създадохме Комитет за по-широк свят (Wider World Committee) (състоящ се от доброволци от персонала), за да стимулираме активностите на местно ниво и да комуникираме своите дейности вътре и извън компанията.

Социално осъзнати действия в света: през 2015 г. 51 от нашите държави развиха благотворителни* дейности.

* Източник: "Поемане на отговорност", годишно онлайн проучване на мениджъри в 73 държави, представляващи 92% от бизнеса на Ipsos. 
037.1-RCA-Kenya princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

От 2008г. Ipsos в Кения подкрепя Изследователските клубове в Африка (RCA), за да включи ученици от средните училища в изследвания и проучвания на общественото мнение.

Превенция и лечение на рак в Саудитска Арабия. Ipsos в Саудитска Арабия подкрепя кампания за превенция и лечение на рак на гърдата, започната от членове на кралското семейство.