Етнография

Етнографията е качествена изследователска техника, която се характеризира с прекарване на продължителни периоди от време с дадени хора. Ние се потапяме в техния свят, за да можем да наблюдаваме и да разберем какво казват, какво правят и как го правят.

Защо?

Нашите етнографски техники помагат да разберете културните практики и да откриете скритите нужди на потребителите. Ние достигаме до същността на това, което е най-важно за Вашите потребители като установяваме кои са те, как живеят и какво определя тяхното поведение. Чрез включването ни в живота им и регистрирането на тяхното поведение, ние можем да направим по-задълбочени, по-богати и по-завладяващи изводи в сравнение с традиционните методи на изследване и можем да помогнем за разграничаването на "истинското Аз" от "проективното Аз".

Как работи?

Ipsos разполага с Ethnography Center of Excellence, който предава дълбоката човешка истина чрез висококачествени видеа. Дейностите и взаимодействията се заснемат на място – вкъщи, в магазина, в офиса, на улицата, в транспорта – със силен акцент върху заобикалящата потребителите среда (наблюдение в контекста). Екипите използват техники от културната и поведенческата икономика, за да разберат мотивите на поведението и след това да разработят потенциални мерки за насърчаване на желаното поведение.

Ipsos UU Immersions прилага принципите на етнографското изследване към изследването чрез потапяне в домашната среда. Това се поддържа от приложението Ipsos Immersion, което е предназначено за изследователи (не за участници!), и което насърчава заснемането на етнографски данни на терен. Подобен запис дава възможност на екипите да използват визуални данни при анализа, които надхвърлят декларативното поведение и осигурят културно-ориентиран поглед върху наблюдаваното поведение.

Защо нашето решение е уникално?

Ipsos ECE (Ethnography Center of Excellence) е група от етнографи, антрополози, изследователи на пазара и кинематографи. Ние работим на 24 пазара с клиенти от публичния и частния сектор и имаме центрове във Великобритания и САЩ. През последните пет години ние получихме наградите за „Най-добра сесия“, „Най-добър нов участник" и „Най-добър общ принос" от MRS. Освен това, през 2014 г. спечелихме наградите за „Най-добър изследователски продукт в областта на здравеопазването“ и „Разработка с най-добро въздействие“ на наградите за Ефективност на пазарните проучвания.

Нашите „потапяния“ в домашната среда се провеждат от обучени специалисти по качествени изследвания, които използват принципите на антропологията, за да помогнат на клиентите да разберат и да оценят поведението на потребителите.