Insight Cloud

Insight Cloud е платформа, която набира инсайти от множество източници и открива начина, по който те се свързват, взаимодействат и активират.

Защо?

Insight Cloud се намира в центъра на процеса на планиране на Вашите проучвания и активиране на идеите, за да Ви помогне да извлечете максимума от провежданите изследвания, като Ви позволява:

  • Да вземате решения по-бързо и да предприемате инициативи на пазара в по-кратки срокове;
  • Да разглеждате информацията през призмата на бизнес въпроси;
  • Да изградите култура на учене и да свързвате експерти, които да мислят по-добре заедно;
  • Да бъдете информирани за съществуващото знание в компанията и да избягвате повтарящи се проекти; 
  • Да пестите време и ресурс чрез  бърз достъп до най-важната информация.

Как работи?

Първоначално, ние проектираме, настройваме и обучаваме потребителите как да използват своя персонализиран Insight Cloud. След това експертите в Ipsos ще се превърнат във Ваши куратори, които да филтрират и подредят Вашите качествени, количествени, социални и вторични изследвания в една история, която да отговаря на бизнес въпросите Ви. Данните от различни проекти се свързват и контекстуализират, а след това се правят допитвания с ключови заинтересовани лица в организацията. Натрупаните данни се синтезират и след това се активират чрез уъркшопи.

Insight Cloud може да се използва самостоятелно или с цел подпомагане на съществуващи системи за управление на знания.

Защо нашето решение е уникално?

Вече има повече информация от всякога и нараства нуждата да се премине отвъд простата информация – към вдъхновение. Insight Cloud вдъхновява и дава идеи за живота чрез уникалната услуга на Ipsos – Curation. Curation използва технологията и най-важното - правилните хора, за да разбере тази информация и да изгради екосистема от идеи за сътрудничество, която позволява на клиента и неговите партньорски агенции да активират заедно идеите и да подхранват креативността, иновациите и печелившите идеи в организацията.