Мобилни изследвания

През последните няколко години се забелязва все по-широкото разпространение на мобилни устройства в целия свят – изключителен ръст на броя на мобилните потребители в световен мащаб, но и повишена ангажираност на потребителите с техните мобилни устройства за изпълнението на различни ежедневни дейности, независимо дали става въпрос за гледане на видео, пазаруване или просто достъп до интернет. Вече преминахме повратната точка при мобилните устройства като мобилният изпреварва фиксираният достъп до интернет на много пазари, както в развитите, така и в развиващите се икономики. Взаимодействията на потребителите с марките са повече от всякога фрагментирани и многопластови. Потребителите водят активен живот и ежедневно рутинно изпълняват по няколко задачи едновременно. Поради тази причина много от планираните експозиции на марката биват пропуснати и практическото значение от припомнянето ерозира по-бързо от очакваното.

Защо?

Мобилните комуникации ни дават възможност да оценим стойността и значението на тези непрекъснати взаимодействия, като всяка точка на взаимодействие представлява потенциална възможност да се разберат мотивацията, нуждите и желанията на потребителите.

Предимствата, които мобилните устройства могат да донесат по отношение на време, място и контекст, са от ключово значение за достигането до по-добри инсайти:

 • Постоянно взаимодействие с респондентите, което позволява бързо изпълнение и по-ангажиращи отношения с тях.
 • По-непринудени отговори и реакции в реално време, благодарение на моментната връзка.
 • По-богато съдържание, благодарение на факта, че потребителите споделят опит чрез изображения, видеоклипове, аудио и дори данни, свързани с местоположението.
 • Проучвания надграждащи отговорите, използващи геолокация и пасивно проследяване на използването на смарт телефона и/или поведението във времето.
 • Възможност за достъп до сегменти от населението, които вече не ползват персонални компютри, напр. поколението след милениалите (тези на възраст 18-24 години).

Развивайки се от прости SMS проучвания до базирани на приложения количествени/ качествени изследвания и вградени в браузъра мобилни онлайн проучвания, Ipsos предлага редица мобилни платформи, които помагат да разширите Вашите възможности за мобилни изследвания.

Ключовите приложения на Ipsos са:

 • Изследванията, Подходящи за различни устройства, позволяващи на респондентите да отговарят на нашите онлайн проучвания чрез избрано от тях устройство – мобилно или настолно
 • Решения за бърза реализация с използването overnight подход (тестване на концепции и идеи, незабавни Brand Health изследвания и др.) 
 • Етнография и Дневници
 • Ефективност на спонсорство на кампаниите
 • Медийно потребление с пасивни измервания и мобилни дневници
 • Shopper изследвания, Изследвания за пътят към покупката и движението на населението с пасивно измерване и геолокация
 • Тестване на продукти с мобилни дневници
 • Потребителски опит (пътуване, пазаруване и т.н.)
 • Обратна връзка от служителите
 • Качествени изследвания с приложението Ipsos Applife

Как работи?

 • Ipsos Engage: това е интерфейс на Ipsos и шаблон на въпросник за проучвания, вграден в браузъра и предназначен за мобилни устройства. Това прави всички проучвания подходящи за мобилни устройства, чрез дизайн на проучването, пасващ на всяко устройство, което позволява осигуряване на оптимално визуално преживяване.
 • Ipsos Mobile App: това е идеалната платформа, която се използва когато е необходимо да се събере обратна връзка на момента или когато трябва да бъдат събрани гледните точки на потребителите за по-дълъг период от време. Нейният интерфейс осигурява широк спектър от опции – различни по сложност затворени и отворени въпроси, използващи технологията, присъща за конкретното устройство, например геолокация и мултимедийно улавяне (снимки, видеоклипове и аудио записи). Платформата работи както онлайн, така и офлайн.
 • Ipsos AppLife: това е идеалното качествено изследване в реално време, с възможност за организиране на лични дискусии, обхващащи широк географски район. То предлага по-богата практическа информация, благодарение на опциите за геолокация, снимки и видеоклипове. Също така работи както онлайн, така и офлайн.
 • SMS: този подход е полезен за регионите с ниско разпространение на смарт телефони, особено когато изследването включва само няколко въпроса, без мултимедийно заснемане и без необходимост от повторно свързване. 
 • Всички изследвания, използващи приложението Ipsos Mobile App, се възползват от онлайн Reporting Dashboard – удобна за потребителите платформа, позволяваща преглед на резултатите в почти реално време. 

Ipsos Mobile App

Изследване, базирано на местоположението – Геолокация

Хората носят мобилния си телефон навсякъде със себе си. Това го прави идеалното решение за задаване на въпроси, докато хората са в движение.

Чрез гео-задействане, ние можем да предоставяме на участниците проучвания с нашето мобилно приложение когато те влизат, прекарват времето си или напускат дадено място. Геопроследяването ни позволява да разберем как се движат хората, без да е необходимо да задаваме въпроси.

Добрите сценарии за изследване, базирано на местоположението, включват: движение на населението, преживяване от пътуването, удовлетвореност на потребителите и преживяване по време на пазаруване.  

Shopper изследванията, използващи геолокализиране, позволяват изпращане на проучвания в точното време, напр. непосредствено след като потребителят е напуснал търговския обект. Подобен подход позволява на марката да проучи не само онези, които са направили покупка, но да разбере и клиентите, които са посетили, но не са направили покупка или са закупили само някои от нещата, които са планирали. В резултат на това дадена марка може да разбере мащаба и причините за пропуснатите възможности за продажби, което да доведе до разработването на мерки, спомагащи за смекчаването на подобни обстоятелства.

Примери от практиката

1. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОЕКТИ В ДОМА – Тестване на продукти с мобилен дневник на момента 

Марка за козметика искаше да изпробва маска за лице в Китай, преди да започне продажбата й, и да сравни резултатите си с тези на основния конкурент с възможно най-големи подробности. В допълнение към стандартния продуктов тест (проучвания лице в лице в края на периода на ползване), изследователският проект включваше и мобилен дневник, който регистрираше непосредствените реакции и възприятия през периода на ползване. Традиционният метод на база на спомени показа, че продуктът е безопасен за пускане на пазара, тъй като прототипът се представи еднакво или по-добре от конкурента. Въпреки това обаче, моментният мобилен дневник предостави изключително подробна практическа информация за силните и слабите страни на продукта, които традиционният подход не беше успял да улови. Тези данни доведоха до подобрения на продукта преди лансирането му (което не би се случило само на базата на проучването в края на периода на ползване) и подобри инструкциите за продукта.  

2. ПРОУЧВАНЕ НА БАЗА ЛОКАЦИЯ – Улавяне на преживяването в магазина на база гео-задействане

Дадена марка искаше да разбере по-добре поведението спрямо мобилните устройства при пазаруване. Целта беше да се ангажират потребителите по време на или непосредствено след пазаруването, за да се разбере как използват смарт телефона си в търговския обект. Чрез използването на иновативна комбинация от проучване на мобилно устройство и гео-задействане, ние събрахме много близки във времето данни за действителното поведение като използвахме проучвания, свързани с контекста. След включването в проекта, всеки участник получи покана за участие в проучването 2 часа след влизането в търговския център. Марката успя да получи нови, подробни данни относно връзката между преживяването от дигиталното и офлайн пазаруване. Данните показаха, че поради използването на смарт телефони, онлайн стратегията е от изключителна важност за търговците на дребно, както и за производителите на потребителски стоки, дори ако те продават предимно чрез офлайн магазини.

3. ПРОУЧВАНЕ ЗА КОМУНИКАЦИИТЕ НА МАРКАТА – Разбиране на моментното преживяване, свързано с марката

Дадена марка искаше да оцени въздействието на място за голямо pop-up събитие по време на Formula 1 Grand Prix, заедно с нагласите и поведението към самата марка. Посетителите на събитието бяха ангажирани да дадат базова оценка на връзката си с марката чрез мобилно проучване. Проучването на Brand Moments App улови техните реакции на момента спрямо различните елементи на събитието, включително спрямо комуникациите на марката. Последващо мобилно проучване оцени промените в ключовите индикатори за изпълнението (KPIs) и връзките с марката. Марката успя да открие важни данни за KPIs, касаещи поведението и отношението, които трябваше да се подобрят. Бяха разработени ключови показатели, свързани с близостта на потребителите до марката, включително желанието спрямо марката, личните препоръки и възприятията, които след това биха могли да бъдат проследени и подобрени по време на следващи събития.