Управление на обратната връзка от организацията

Клиентите във всички категории вече търсят персонализиран опит, който да им е на разположение когато, където и по начин, по който се нуждаят от него. Независимо от това дали преживяването е положително или не, вече е възможно, чрез широкото разпространение на мобилните телефони, съчетано с изключителната популярност на социалните медии, потребителите да предоставят незабавна обратна връзка. Последствието от това е все по-значимото въздействие, което има клиентския опит върху цялостната връзка с марката.

Защо?

Технологичните решения за Управление на обратната връзка от организацията (EFM) дават възможност да се достигне до мнението на клиентите, да се съчетае с данни за транзакциите и други оперативни данни. Те осигуряват достъп до обратната връзка, получена от клиентите, в рамките на цялата компания, с цел подкрепа на действията от обслужващия персонал до ръководния екип, чрез специфични за отделните роли дашбордове в реално време, тълкуване на неструктурирани данни чрез използването на текстови анализи, като по този начин подпомагат възстановяване на отношенията с клиентите чрез задействането на предупреждения и подкрепят подобренията в бизнеса.

Как работи?

EFM в рамките на Ipsos Loyalty не е свързана с препродажба или внедряване на софтуер. Ние сме доверени консултанти с портфейл от решения, които ни позволяват да приспособим софтуера към нуждите на нашите клиенти.

Защо нашето решение е уникално?

Ние работим с данните на нашите клиенти в силно защитена и регулирана среда от гледна точка на сигурност. Събраните данни обикновено се получават от много кратки и сбити въпросници, а докладите са специфични за съответните роли като се уверяваме, че предоставяме правилната информация на правилните хора в организациите на нашите клиенти (Опростеност).

Със събирането на данни и докладването им в реално време (Бързина), ние можем да предоставяме данни на нашите клиенти така, че те да могат да предприемат действия както на тактическо, така и на стратегическо ниво, което в крайна сметка води до успех на бизнеса (Съдържание).