ค่านิยมองค์กร

 

ค่านิยมทั้ง 5 ประการที่รวมพนักงานอิปซอสส์กว่า 18,000 คนให้เป็น

หนึ่งเดียวกัน

การยึดมั่นค่านิยมเหล่านี้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจทำให้เราสามารถสื่อสารวัฒนธรรมของอิปซอสส์ให้กับลูกค้าและสังคมได้ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อและความมุ่งมั่นของเราในการที่จะพัฒนาธุรกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

value

ค่านิยมทั้ง 5 ประการนี้จึงเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานของพนักงานอิปซอสส์ทุกคน

เรา “ภูมิใจ” ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “อิปซอสส์” เพราะเราภูมิใจในรากฐานของเรา

 

ดาวน์โหลด Proud to be Ipsos


จรรยาบรรณอิปซอสส์

Ipsos-Green-Bookนอกจากนี้ อิปซอสส์ยังมี The Green Book (จรรยาบรรณอิปซอสส์) ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลด Ipsos Green Book