Uspešen zaključek 7. vala raziskave SHARE

Zaključek 7. vala raziskave o zdravju, procesu staranju in upokojevanju v Evropi – SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Uspešen zaključek 7. vala raziskave SHARE

Z mesecem oktobrom smo v podjetju Ipsos skupaj z Inštitutom za ekonomska raziskovanja uspešno zaključili 7. val raziskave o zdravju, procesu staranju in upokojevanju v Evropi – SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe).

Slovenija je v projekt SHARE vključena od leta 2011 (od 4. vala naprej). V letošnjem valu je bilo v Sloveniji opravljenih nekaj manj kot 3.900 intervjujev z osebami starimi 50 let ali več in njihovimi partnerji. V okviru celotnega projekta SHARE pa je bilo v 28 državah opravljenih nekaj več kot 80.000 intervjujev.

SHARE je longitudinalna, panelna raziskava in predstavlja enega izmed ključnih virov podatkov o ekonomskih, zdravstvenih in socialnih razmerah posameznikov, starejših od 50 let. S tem omogoča bolj kakovostno načrtovanje ustreznih ukrepov na številnih področjih. Gre za podatkovno bazo, ki velja za enega najboljših in najpogosteje uporabljenih virov podatkov o staranju prebivalstva v Evropi. Doslej je bilo izdanih že prek 1.300 znanstvenih člankov z uporabo te podatkovne baze in številne druge podobne publikacije.

Hvala vsem panelistom, ki ste nam pomagali k uspešnemu zaključku že 7. vala in preko 50 usposobljenim anketarjem, ki ste več mesecev obiskovali starejše na terenu.

Več informacij o sami raziskavi lahko najdete na naslovu: http://www.share.si

Ali nam pišite na: info@share.si

 

Na sliki: del ekipe anketarjev, vodja terenskega dela na strani Ipsos-a

Poglej več o Zdravje