Celularët

Gjatë viteve të fundit, ne kemi parë një përhapje të shpejtë të celularëve në të gjithë botën. Jo vetëm që kemi parë numrin e përdoruesve të celularit të rritet në të gjithë botën, por ne jemi dëshmitarë të rritjes së angazhimit të konsumatorëve me aparatet e tyre celularë, për një larmi aktivitetesh të përditshme, nëse është parja e videove, pazari, blerjet online, apo thjesht aksesimi i internetit. Ne tani e kemi kaluar fiksin me celularë, në aksesin e internetit në shumë tregje, nëpër ekonomitë e zhvilluara dhe në zhvillim. Ndërveprimet e konsumatorëve me markat janë, më shumë se kurrë më përpara, të fragmentuara dhe me shumë shtresa. Konsumatorët janë të zënë gjithë kohës, dhe bëjnë shumë detyra rutinore gjatë ditës. Si pasojë, shumë nga markat e ekspozuara të planifikuara mungojnë dhe kujtojnë lidhjen që po gërryen më shpejt seç pritej.

Për çfarë?

Celulari na jep mundësinë të mësojmë rreth vlerës dhe lidhjes së këtyre ndërveprimeve të vazhdueshme, me çdo pikë prekëse që përfaqëson një mundësi potenciale për të kuptuar motivimet e konsumatorëve, nevojat dhe dëshirat.

Përfitimet që celulari mund të sjellë në lidhje me Kohën, Vendndodhjen, & Kontekstin, janë kyçe në sjelljen e njohurive më të mira:

 • Gjithmonë në ndërveprim me respondentët, duke u lejuar një ndryshim të plotë, të shpejtë dhe marrëdhënie më angazhuese me to.
 • Përgjigje në kohë reale dhe më të natyrshme, falë lidhjeve që bëhen në moment.
 • Përmbajtje më e pasur falë ndarjeve të përvojave të konsumatorëve nga imazhet, videot, audiot, dhe të dhënat me bazë vendndodhjen.
 • Hulumtim përtej përgjigjeve duke përdorur vendndodhjen gjeografike dhe pasive në gjurmimin e përdorimit të smartfonëve, dhe/ose sjelljen gjatë kohës.
 • Duke lejuar akses në segmentet e popullatës që nuk i përdorin më kompjuterat statikë, p.sh., duke gjurmuar të rinjtë (të moshës 18-24 vjeç).

Duke u zhvilluar gradualisht nga studime të thjeshta SMS, në studime cilësore/sasiore me bazë aplikacioni dhe anketa online nga celulari, Ipsos ofron një gamë të gjerë platformash celulare, për të ndihmuar në shtimin e studimit tuaj nga celulari.

Aplikacionet kyçe të Ipsos janë:

 • Studimi Aparati Agnostic që i lejon respondentët tu përgjigjen studimeve tona online nga aparati që ata zgjedhin – lëvizës ose statik.
 • Zgjidhje me kthim të plotë, të shpejtë, duke përdorur qasjen e terrenit overnight (testimi i konceptit dhe ideve, Instant Brand Health, etj.)
 • Etnografia & Ditaret
 • Efektiviteti i Sponsorizimit të Fushatës
 • Konsumi i Medias me matje pasive dhe ditare nga celulari
 • Blerësi, Rruga drejt Blerjes dhe Lëvizja e Popullatës, me matje pasive dhe vendndodhje gjeografike
 • Testimi i produktit me ditare celulari
 • Përvoja e klientit (udhëtimi, shopingu, etj.)
 • Reagimi i punonjësit
 • Studimi cilësor me aplikacionin Ipsos Applife

Si funksionon?

 • Ipsos angazhon: Kjo është Ipsos interface dhe templejti i pyetësorit për anketimin Mobile in-browser. Kjo i bën të gjitha studimet miqësore nga celulari, nëpërmjet dizajnit të anketës device-responsive. I lejon respondentët tanë të kenë një përvojë shikimi optimal kur bëjnë anketa, në aparatin që preferojnë, statik ose të lëvizshëm.
 • Aplikacioni Ipsos Mobile: Kjo është platforma ideale për të përdorur kur duhet mbledhur reagimi momentit, ose kur perspektivat e konsumatorit duhet të mbidhen gjatë një periudhe më të madhe kohe. Interface i vet siguron një gamë të gjerë të opsioneve nga më e thjeshta në më kompleksen, të mbyllur, dhe pyetje me fund të hapur, duke e ndihmuar teknologjinë të pandarë në aparat, p.sh., vendndodhjen gjeografike, dhe kapjen në multimedia (foto, video, dhe regjistrime audio). Punon edhe online edhe offline.
 • Ipsos AppLife: është studimi cilësor ideal ‘në-moment’ me mundësinë e organizimit të diskutimeve jo-ballë-për-ballë, duke mbuluar një zonë të gjerë gjeografike. Ofron inteligjencë më të pasur, falë vendndodhjes gjeografike, fotove dhe opsioneve video. Gjithashtu punon edhe online edhe offline.
 • SMS: kjo qasje është e dobishme për rajonet me penetrim të ulët smartfoni, por me penetrim të lartë përdorimi celulari, sidomos kur studimi përfshin bërjen e vetëm disa pyetjeve, pa kapjen e medias dhe pa pasur nevojë të ri-kontaktoni.
 • Të gjitha studimet që përdorin aplikacionin Ipsos Mobile, përfitojnë nga një Dashboard Online Raportimi, platformë përdorimi miqësore, që lejon vëzhgim të rezultateve, gati në kohë reale.

Studim me bazë vendndodhjen – Vendndodhja gjeografike

Njerëzit kanë tendencë ti marrin me vete celularët e tyre kudo. Kjo e bën atë një zgjidhje perfekte për të bërë pyetje, pasi njerëzit janë në lëvizje.

Nëpërmjet geo-triggering, ne mund tu japim anketa pjesëmarrësve, me aplikacionet e celularëve tanë, kur ata futen, kalojnë kohë në, ose dalin nga një vendndodhje. Gjurmimi gjeografik na lejon të kuptojmë sesi njerëzit lëvizin reth e rrotull, kur janë në lëvizje, pa pasur nevojë të bëjnë pyetje.

Skenare të mira për studime me bazë vendndodhjen përfshijnë: lçvizjen e popullsisë, përvojën e udhëtimit, kënaqësinë e klientit, dhe përvojën e shopingut.

Studimet me blerësit përdorin për avantazh më të madh geo-triggering, që lejon studimet të nxirren në kohën e duhur, p.sh., menjëherë pasi një konsumator ka dalë nga një vendndodhje pike shitje me pakicë. Një qasje e tillë, e lejon një markë që jo vetëm të anketojë ata që e kanë bërë një blerje, por gjithashtu të kuptojë ata që vizitojnë por nuk bënë blerje ose vetëm blenë disa nga artikujt që ata kishin planifikuar.  Si rezultat, një markë mund të kuptojë rëndësinë dhe arsyet për mundësitë e humbura të blerjes që çojnë në zhvillimin e masave për të ndihmuar në zvogëlimin e rrethanave të tilla.

Rastet e studimit

1. PËRDORIMI I CELULARIT PËR PROJEKTET NË SHTËPI – Testimi i produktit me ditarin në moment nga celulari.

Një markë kosmetike, donte të testonte një produkt maske shtëpie në Kinë, përpara se ta hidhte në treg, dhe krahasonte performancën e saj me atë të një konkurrenti të madh në sa më shumë detaje që të ishte e mundur. Përveç testimit standart të produktit (anketa ballë për ballë në fund të përdorimit periudhës), dizajni i studimit përfshin një ditar nga celulari për të mbledhur reagimet e menjëhershme dhe perceptimet gjatë periudhës së përdorimit. Metoda tradicionale e marrjes mbrapsht tregoi që produkti ishte i sigurt për tu lëshuar në treg pasi prototipi ishte njëlloj me ose ishte superior ndaj konkurrentit. Megjithatë, ditari në-moment nga celulari siguroi inteligjencë të grimcuar rreth fuqisë së produktit dhe dobësisë që qasja tradicionale nuk e kapi. Këto zbulime çojnë në përmirësime të produktit përpara hedhjes në treg (që nuk do të kishte ndodhur bazuar vetëm në anketën në fund të përdorimit) dhe instruksionet e shtuara të produktit.

2. STUDIM ME BAZË VENDNDODHJEN – Kapja e përvojës në dyqan nga geo-triggering.

Një markë që do të ketë një kuptueshmëri më të mirë të sjelljes së celularit kur bën shopping. Qëllimi është të angazhohet me konsumatorët gjatë, ose menjëherë pas përvojës së shoppingut për të kuptuar si i përdorin ato smartfonët e tyre në pikën e shitjes. Duke përdorur një kombinim inovativ të anketimit me celular dhe geo-triggering, ne mbledhim të dhëna shumë afër në kohë me sjelljen aktuale, duke përdorur kontekstin e anketave në dijeni. Pas rekrutimit, çdo pjesëmarrës merr një nxitje për të marrë pjesë në studim, 2 orë pas kohës që ata hynë në qendrën tregtare. Marka pati mundësi të merrte të dhëna të reja, të detajuara në lidhje me marrëdhënien ndërmjet përvojave dixhitale dhe offline të shoppingut. Të dhënat siguruan që një strategji online është vitale për shitësit me pakicë dhe prodhuesit e mallrave të konsumatorëve, edhe nëse ata kryesisht shesin nga dyqanet offline, si pasojë e përdorimit të smartfonëve.

3. STUDIMI I KOMUNIKIMIT TË MARKËS – Të kuptojmë përvojat momentale të markës.

Një markë që do të vlerësojë impaktin e një vendndodhjeje të një shfaqjeje/eventi të madh, gjatë një Formula 1 Grand Prix në kombinim me sjelljet kundrejt vetë markës. Vizitorët e eventit u rekrutuan për të siguruar një vlerësim bazë të marrëdhënies së tyre me markën, nga anketa me celular. Një anketë me aplikacionin Brand Moments, kapi reagimet e tyre ndaj elementëve të ndryshëm të eventit në moment, duke përfshirë komunikimet e markës. Një anketë me celular post-wave, vlerëson ndryshimet në Indikatorët Kyçë të Performancës (KPIs) dhe marrëdhëniet me markën. Marka nuk kishte mundësi të zbulonte të dhëna të rëndësishme mbi KPI-të e sjelljes dhe qëndrimeve që u duheshin atyre për tu përmirësuar. Ato gjithashtu zhvilluan key metrics të lidhura me afërsinë e konsumatorëve me markën, përfshirë dëshirën për markën, rekomandimet nga të tjerët, dhe perceptimet që mund pastaj të gjurmohen dhe përmirësohen mbi eventet pasuese.