Obuka i razvoj

Pored obuke na lokalnom i državnom nivou, Ipsos pruža i centralizovanu obuku. Ipsos je ponosan na nivo učešća svojih ljudi u različitim programima svog online kampusa - Ipsos centra za obuku (Ipsos Training Centre - ITC).

Misija Ipsos centra za obuku je da obezbedi najkvalitetnija i najsavremenija rešenja za obuku koja doprinose ličnom i organizacionom rastu i razvoju svih zaposlenih u Ipsosu, kao i rastu i razvoju klijenata.