Preuzimanje odgovornosti

Pristup Ipsos-a društveno odgovornom poslovanju uvek je sadržao tri ključna elementa - socijalni, društveni i životnu sredinu. Ova informacija, ne samo da nam pruža uvid u merenje naših performansi širom sveta, već nam daje i osnovu da postanemo još bolji.

Društveno odgovorno poslovanje – opredeljenje Ipsos-a gde god da posluje | Ipsos Fondacija
Političko okruženje | Volontiranje zaposlenih

Društveno odgovorno poslovanje – opredeljenje Ipsos-a gde god da posluje

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos je bio prva istraživačka kompanija na svetu koja je potpisnica Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija (UN Global Compact).

Od 2008. osnovni cilj potpisnika Globalnog dogovora je usaglašavanje aktivnosti kompanija sa deset univerzalnih principa društveno odgovornog poslovanja iz oblasti ljudskih prava, radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Alati za upravljanje politikom društveno odgovornog poslovanja uključuju “Zelenu knjigu”, Ipsos Kodeks profesionalnog ponašanja, i “Knjigu politika i procedura”, dopunjen Procedurom uzbunjivanja (whistle-blowing procedure).

Program je sačinjen 2008. godine na osnovu tri glavna načela:

  • Pridržavanje 10 Principa Globalnog dogovora Ujedinjenih Nacija;
  • Smanjenje štetnih efekata na životnu sredinu;
  • Povećanje našeg društvenog uticaja stvaranjem Ipsos Fondacije za obrazovanje dece i omladine u nepovoljnom položaju širom sveta.

Ipsos-Green-Book

Ipsos Kodeks profesionalnog ponašanja

Preuzmite Ipsos Zelenu knjigu


Ipsos Fondacija

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos je kompanija koja je posvećena obrazovanju kroz svoju fondaciju. Godine 2014. grupa je pokrenula Ipsos fondaciju kako bi ostvarila društveni uticaj na mestima gde je Ipsos prisutan, sa zadužbinom od pola miliona evra. Misija Fondacije je da sprovodi obrazovne programe za siromašnu decu i adolescente širom sveta.

Ipsos Fondacija trenutno podržava 10 neprofitnih grupa koje su uglavnom posvećene rekonstrukciji škola, podršci siromašnoj deci i porodicama kojima je pomoć potrebna, i koji žive u teškim zdravstvenim, ekonomskim i socijalnim uslovima.


Političko okruženje

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Strategija rasta Ipsosa, kao međunarodne kompanije, jeste da vodi računa o tome kako naše poslovne aktivnosti utiču na životnu sredinu.

Ipsos je u mnogim zemljama uspostavio politiku zaštite životne sredine da bi svoje timove učinio osetljivim na praksu smanjenja količine otpada, potrošnje energije i emisije štetnih gasova.

CSR 2016


Volontiranje zaposlenih

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Radi stavljanja naglaska na smanjenje našeg uticaja na životnu sredinu i davanja doprinosa lokalnim zajednicama, oformili smo širi Svetski komitet na svakoj od naših glavnih lokacija (sastavljen od Ipsosovih volontera), čiji je cilj da rukovode lokalnim aktivnostima i komuniciraju naše aktivnosti interno i eksterno.

Društveno odgovorne aktivnosti u svetu: 51 od naših zemalja su razvile humanitarne* aktivnosti tokom 2015. godine.

*Izvor: “Preuzimanje odgovornosti”, online godišnja anketa sa menadžerima iz 73 zemlje koje predstavljaju 92% poslovanja Ipsosa.
037.1-RCA-Kenya princess-reema-launches-historic-breast-cancer-awareness-campaign-for-saudi-women

Od 2008. godine Ipsos u Keniji podržava Istraživačke klubove u Africi (Research Clubs of Africa)-(RCA) čiji je cilj upoznavanje srednjoškolaca sa istraživanjima i ispitivanjima javnog mnjenja.

Prevencija i lečenje raka u Saudijskoj Arabiji. Ipsos u Saudijskoj Arabiji podržava kampanju za prevenciju i lečenje raka dojke, koju su pokrenuli članovi kraljevske porodice.