Uprava

Predrag Kurcubic

Country Manager

Seniorski rukovodeći tim

Zorica Hamovic

CFO

Marko Uljarević

Ipsos Public Affairs


Rukovodstvo na globalnom nivou

Više o ovome na: Ipsos management.