Det globala konsumentförtroendet faller till den lägsta nivån sedan maj 2021

Inställningen nationellt är som lägst på över ett år för världens sex största avancerade ekonomier.

Ipsos Global Consumer Confidence Index landar den här månaden på 46,9, en nedgång med 0,7 enheter sedan juni och ligger på sin lägsta nivå sedan maj 2021 (46,4). Indexet har inte sett en ökning sedan före invasionen av Ukraina och ligger under resultatet i februari med 1,8 punkter.

Global Consumer Confidence Index är genomsnittet av alla undersökta länders nationella index. Denna månads resultat är baserad på en månatlig undersökning av mer än 17 000 vuxna under 75 år från 23 länder som genomfördes på Ipsos Global Advisor onlineplattform. Denna undersökning genomfördes mellan 24 juni och 8 juli 2022.

 

Bland de undersökta länderna är det bara Kina som visar en betydande ökning (+2,0 poäng) i sitt nationella index sedan juni, medan bara tre länder – Ungern (-3,0 poäng), USA (-1,7 poäng) och Italien (-1,5 poäng) ) — visar betydande nedgångar. Medan många länder visar en månadsvis nedgång i sitt nationella index som är för litet för att vara signifikant (minst 1,5 poäng på landsnivå), är det globala sentimentet tydligt på en nedgång på grund av det pågående inflationstrycket, kriget i Ukraina, och covid-19. För att stärka detta påstående visar 14 av 23 länder ett nationellt indexresultat som är betydligt lägre än det var för tre månader sedan. Dessutom har var och en av världens sex största avancerade ekonomier – USA, Japan, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien – nått sina lägsta konsumentförtroendenivåer på över ett år.

Sex länder visar en betydande nedgång sedan förra månaden i sitt investeringsindex, vilket tyder på konsumenternas minskade köp- och investeringsförtroende samt hur de ser till sin ekonomiska situation och utsikter. Dessutom visar fyra länder en betydande nedgång i deras förväntningsindex, vilket tyder på konsumenternas syn på deras framtida ekonomiska situation, lokala ekonomi och arbetsmiljö. Slutligen visar Ungern, Sverige och Argentina betydande nedgångar i sitt jobbförtroendeindex, medan samma index är betydligt högre i Kina.

Nationella indextrender

Den här månaden fortsätter Saudiarabien att ha den högsta nationella indexpoängen. Det är fjärde månaden i rad som Saudiarabien har rekordhöga poäng. Saudiarabien och Kina är de enda länderna med en nationell indexpoäng över 70.

Sex andra länder visar ett nationellt index över 50-gränsen: Indien (63,9), Sverige (54,5), Australien (53,5), USA (51,7), Kanada (50,8) och Mexiko (50,2).

Sex länder visar nu ett nationellt index under 40: Sydafrika (38,7), Japan (38,5), Polen (38,5), Argentina (36,3), Ungern (34,7) och Turkiet (27,0). För andra månaden i rad har Turkiet visat sin lägsta nationella indexpoäng i undersökningens 12-åriga historia, och det har inte varit över 35 sedan pandemin startade i mars 2020.

Bara fem länder har en nationell indexpoäng som är betydligt högre än i januari 2020, före pandemin: Saudiarabien (+7,1), Indien (+4,3), Australien (+2,9), Sydkorea (+2,2) och Kina ( +1,5). Däremot är det betydligt lägre än före pandemin i 13 länder: USA (-10,9), Ungern (-9,7), Polen (-9,1), Turkiet (-7,0), Tyskland (-5,8), Storbritannien (- 5,6), Israel (-4,5), Belgien (-4,5), Brasilien (-4,0), Argentina (-4,0), Japan (-2,0), Sydafrika (-1,7) och Kanada (-1,6).

Trender inom jobb-, förväntnings- och investeringsindex

Bland 23 länder:

  • Fyra länder visar en betydande nedgång (minst 1,5 poäng) i deras förväntningsindex, vilket visar konsumenternas finansiella, ekonomiska och sysselsättningsutsikter: Ungern, Sydkorea, Spanien och Saudiarabien. För en andra månad i rad visade inget av de undersökta länderna en betydande ökning.
  • Sex länder (Ungern, USA, Israel, Italien, Sydkorea och Australien) visar betydande förluster i sitt investeringsindex, vilket tyder på konsumenternas köp- och investeringsförtroende och deras ekonomiska situation och utsikter. Kina är det enda landet som visar en betydande ökning.
  • Kina är också det enda landet som visar en betydande ökning månad till månad i sitt jobbindex, medan Ungern, Sverige och Argentina alla visar en betydande nedgång.

Om studien

Dessa resultat är baserade på data från Refinitiv/Ipsos Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) som samlats in i en månatlig undersökning av konsumenter via Ipsos Global Advisor online-undersökningsplattform. Resultaten är baserade på intervjuer med totalt 17 000+ vuxna i åldern 18-74 i USA, Kanada, Israel, Turkiet och Sydafrika; och i åldern 16-74 på alla andra marknader varje månad. Det månatliga urvalet består av 1 000+ individer i var och en av Australien, Brasilien, Kanada, Kina (fastlandet), Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA, och 500+ individer i var och en av Argentina, Belgien, Ungern, Indien, Israel, Mexiko, Polen, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige och Turkiet.

Ladda ner

Konsument & shopper