Diskussionsforum

Diskussionsforum är miljöer där varumärken kan interagera med människor i realtid. Där kan du få kunskap, stimulera innovation och få inflytande genom att få kontakt med folk som gärna ger återkoppling som de vet kan leda till förändring.

Vad är syftet?

Vårt engagemangsdrivna synsätt skapar en trivsam miljö där deltagarna kommunicerar uppriktigt och öppet, vilket leder till djupgående konsumentförståelse och goda insikter.

Det här kan våra diskussionsforum ge:

 • Grundläggande förståelse
 • Medskapande och idéutveckling
 • Vägen till inköp
 • Produkttester
 • Trendanalys
 • Otillfredsställda kundbehov

Hur fungerar det?

Ipsos diskussionsforum kan användas alla enheter, och drivs av en egenutvecklad plattform som använder den senaste onlinetekniken. Den erbjuder en uppsättning kvalitativa och kvantitativa forskningsverktyg och kan används för att tillgodose dina specifika forskningsmål.

Varför är vår lösning unik?

Integration är hjärtat i vår verksamhet, både inom företaget och i samverkan med våra kunders organisationer.

 • Forskningskompetens: Med vårt tillvägagångssätt utökas diskussionsforumsforskningen till att omfatta flera olika datakällor och intressenter tack vare bredare ramar och metoder.
 • Engagemang: För att få till ett givande diskussionsforum tror vi att man måste integrera sociala och engagerande grundsatser med beprövade forskningstekniker och skapa ett tydligt värde för både respondenter och beställare.
 • Innovativ plattform: Vår plattform drivs med de bästa tänkbara forskningsverktygen och funktionerna och har ett gränssnitt som lockar till stort engagemang.
 • Flexibla lösningar: Kunderna kan välja mellan flera olika lösningar baserade på räckvidd och affärsmål, från behovsbaserade studier till långsiktsstudier och kreativa sätt att implementera forskningsresultaten.
 • Snabbhet och enkelhet: Vi agerar som en förlängning av vår kunds team och är stolta över att vara en partner och rådgivare som erbjuder nyckelfärdiga tjänster och lösningar snabbt och enkelt.

Nya metoder