Det globala konsumentförtroendet dippar

Sentimentet i Europa och Kina sjunker avsevärt

Ipsos nya undersökning av det ekonomiska sentimentet runt om i världen visar att konsumenterna tappar förtroende när kriget i Ukraina rasar, inflationen fortsätter att stiga och covid-19 fortfarande är bland oss. Den senaste undersökningen som genomfördes mellan 25 mars och 8 april visar att konsumenternas förtroendeindex i de 23 undersökta länderna har sjunkit med i genomsnitt 0,8 poäng sedan förra månaden. Detta är den kraftigaste minskningen från månad till månad sedan juni 2020, vilket raderar vinsterna från de senaste 10 månaderna.

Den nedåtgående trenden av konsumenternas inställning leds av sju länder vars nationella konsumentförtroendeindex har sjunkit med mer än 1,5 poäng sedan förra månaden: Tyskland, Belgien, Spanien, Kina, Storbritannien, Sverige och Turkiet. Däremot är Saudiarabien det enda landet som visar en uppgång i sitt nationella index på mer än 1,5 poäng. Medan åtta länder rapporterar ett högre nationellt index än det var i början av 2020, rapporterar 12 ett lägre.

Notera att nio av de 23 länderna visar en betydande nedgång från förra månaden i deras förväntningsindex, vilket visar konsumenternas syn på deras framtida ekonomiska situation, lokala ekonomi och arbetsmiljö.

Nationella indextrender

Den här månaden, för bara andra gången på över fem år, är Kina inte det land som har det högsta nationella indexpoängen. (Första gången var i mars 2020 innan Världshälsoorganisationen deklarerade en global pandemi.) Eftersom oljepriset har nått toppar som inte setts på nästan 15 år medan miljoner i stora kinesiska städer är i lock down för att kontrollera Omicron-varianten, har Saudiarabiens nationella indexpoäng (69,3) nu överträffat Kinas (67,8).

Sex andra länder visar ett nationellt index över 50-punktersgränsen: Indien (64,0), Sverige (58,5), Australien (55,7), USA (53,6), Tyskland (50,6) och Kanada (50,1). Det är dock inte längre fallet för Storbritannien för första gången på ett år.

Vid 28,5 fortsätter Turkiet att vara det enda landet med ett nationellt index under 35.

De åtta länder som fortfarande visar en indexpoäng som är betydligt högre än den var i januari 2020, före pandemin, är Saudiarabien (+5,2), Australien (+5,1), Indien (+4,4), Frankrike (+2,6), Sverige (+2,6), Sydkorea (+2,4), Italien (+2,3) och Sydafrika (+1,8).

De 12 länder vars nationella index är betydligt lägre än det var före pandemin är USA (-9,0), Polen (-7,4), Israel (-5,7), Turkiet (-5,6), Brasilien (-3,8), Tyskland ( -3,0), Belgien (-2,9), Argentina (-2,5), Kanada (-2,2), Ungern (-2,0), Kina (-1,8) och Mexiko (-1,5).

Trender i jobb-, förväntningar- och investeringsindex

Bland 23 länder:

  • Visar nio en betydande nedgång (minst 1,5 poäng) i deras förväntningsindex, vilket visar konsumenternas finansiella, ekonomiska och sysselsättningsutsikter: Tyskland, Belgien, Kina, Sverige, Turkiet, Storbritannien, Spanien, Sydafrika och Italien. Endast Saudiarabien visar en betydande vinst.
  • Sju länder (Spanien, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Sverige, Turkiet och Japan) visar betydande förluster i sitt investeringsindex, vilket tyder på konsumenternas köp- och investeringsförtroende och deras ekonomiska situation och utsikter. Indien (+1,6) är det enda landet som visar en betydande vinst.
  • Fyra länder visar betydande ökningar från månad till månad i sitt jobbindex: mest av alla Saudiarabien (+3,7) och i mindre utsträckning Ungern, Polen och Israel. Däremot är det bara Kina (-4,6) som visar en betydande nedgång.

Dessa resultat är baserade på data från Refinitiv/Ipsos Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) som samlats in i en månatlig undersökning av konsumenter via Ipsos Global Advisor online-undersökningsplattform. Resultaten är baserade på intervjuer med totalt 17 000+ vuxna i åldern 18-74 i USA, Kanada, Israel, Turkiet och Sydafrika; och i åldern 16-74 på alla andra marknader varje månad. Det månatliga urvalet består av 1 000+ individer i var och en av Australien, Brasilien, Kanada, Kina (fastlandet), Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA, och 500+ individer i var och en av Argentina, Belgien, Ungern, Indien, Israel, Mexiko, Polen, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Sverige och Turkiet.

Ladda ner

Samhälle