Globala prognoser för 2022

Efter ett utmanande 2021 är människor runt om i världen optimistiska om att 2022 kommer att bli ett bättre år.

Efter ytterligare ett år präglat av Covid-19 ser människor fram emot vad 2022 kommer att innebära, enligt en ny Ipsos Global Advisor-undersökning som är gjord i 33 länder. Av de nio frågorna där vi sedan 2020 har samlat in data, visar fyra av dessa betydande förändringar som indikerar en mer optimistisk syn på vad 2022 kommer att ge. Ändå kvarstår oron för klimatet och de stigande priserna. Medan de flesta förväntar sig högre Covid-vaccinationsfrekvenser runt om i världen, förväntar sig hälften (47%) att en ny dödlig variant av viruset kommer att dyka upp.

Covid-19

Omkring hälften av de tillfrågade i undersökningen (56%) tror att mer än 80% av världens befolkning kommer att få minst en dos av ett Covid-19-vaccin under 2022. Latinamerikaner är mycket optimistiska, med siffror som stiger upp till 81% i Peru, 76% i Brasilien och 69% i Chile. Européer är mer skeptiska till en bredare vaccindistribution, där siffrorna faller till 42% i Frankrike, 38% i Schweiz och 33% i Tyskland.

Klimatet

De flesta människor runt om i världen tror att vi år 2022 kommer att se fler konsekvenser av klimatförändringar och 60% säger att det sannolikt kommer att uppstå fler extrema väderhändelser i deras land 2022 än vad det gjorde under 2021. Då flera europeiska länder drabbades av översvämningar 2021 är det ingen överraskning att dessa siffror stiger till 72% i Nederländerna, 69% i Storbritannien och 66% i Belgien.

45% förväntar sig att se en minskning i hur ofta människor flyger jämfört med vad de gjorde under 2019. De i Asien är mer övertygade om att detta sannolikt kommer att bli fallet, med 68% i Kina, 67% i Singapore och 66% i Malaysia.

Ekonomi

En klar majoritet (75%) förväntar sig att priserna i deras länder kommer öka snabbare än vad inkomsterna kommer att göra. Medan de flesta människor runt om i världen tror att detta sannolikt kommer att hända, tror bara en tredjedel (33%) det i Japan (som naturligtvis har varit föremål för decennier av deflation).

Endast en tredjedel (35%) globalt förväntar sig att få se börser runt om i världen krascha. Globalt sett har människor större förväntningar på aktiemarknadens stabilitet 2022 än de gjorde 2021, då 40% sa att stora aktiemarknader runt om i världen sannolikt skulle krascha.

Samhället

71% räknar med att se stadskärnor i sina länder bli livliga igen när folk återgår till att arbeta på kontor på en regelbunden bas. Nio av tio (87%) i Kina säger att detta sannolikt kommer att hända. Människor i Sydamerika har liknande förväntningar där fyra av fem (78%) i Argentina, Brasilien och Colombia förväntar sig att deras stadskärnor kommer att bli livliga igen.

Globalt sett tror cirka tre av tio (28%) att det är troligt att människor i deras land kommer att bli mer toleranta mot varandra. Medan detta stiger till 60% i Indien, tror bara 9% av fransmännen att detta sannolikt kommer att hända.

Teknologi

Över hälften (57%) tror att det är sannolikt att många fler människor kommer att leva sina liv i en virtuell värld. Denna siffra stiger till nästan åtta av tio (77 %) i Turkiet, men sjunker till 43% i Storbritannien, 36% i Saudiarabien och endast 18% i Japan.

Fyra av tio (38%) tror att det är sannolikt att strikta regler för stora teknikföretag kommer att införas av regeringen i deras land, och från vår Global Trends Survey 2021 vet vi att 83% tycker att sociala medieföretag har för mycket makt.

Globala hot

Fyra av tio förväntar sig att en naturkatastrof drabbar en storstad i deras land. Detta stiger till 63% i USA och 58% i Turkiet. Däremot är skandinaver mer optimistiska och endast en minoritet förväntar sig att en naturkatastrof ska inträffa i Sverige (24%) respektive Danmark (21%).

Fyra av 10 (38%) säger att det är troligt att hackare från en utländsk regering kommer att orsaka en global IT-stängning.

Armageddon? En av tre (34%) globalt tror att det är sannolikt att kärnvapen kommer att användas i en konflikt någonstans i världen. Denna siffra stiger till hälften (52%) av befolkningen i Turkiet.

En av sju (14%) förväntar sig att utomjordingar kommer att besöka jorden 2022, men som alltid är det mest sannolikt att indier förväntar sig besökare från yttre rymden.

Förhoppningar för 2022

Hoppet är evigt. Som vanligt förväntar sig tre fjärdedelar (77%) ett bättre år 2022, allt från 54% av japanerna som säger att de är optimistiska att 2022 kommer att bli ett bättre år för dem än det var 2021 till 94% av kineserna.

2021 verkade ha varit ett bättre år än 2020 för de flesta länder. När de tillfrågades i 2020 sa 90% att 2020 var ett dåligt år för deras land. I år (2021) på samma fråga, om 2021 var ett dåligt år för deras land har detta sjunkit till 77% globalt.

Endast 56% säger att 2021 var dåligt för dem och deras familjer – en minskning från 90% förra året.

Som under de flesta år säger tre av fyra att de kommer att skapa personliga löften om att göra vissa specifika saker för sig själva eller andra år 2022. Japan (44%) och Sverige (23%) är de enda undersökta länderna där bara en minoritet kommer att skapa löften för det nya året.

Sammantaget finns det mer optimism om den globala ekonomin. Tre av fem runt om i världen är överens om att den globala ekonomin kommer att bli starkare nästa år, jämfört med 54% 2020.

Samhälle