Hållbarhet och marknadsföring: Vänner eller fiender?

Hur kan marknadsföring och hållbarhet samarbeta för att stödja en mer hållbar framtid och ansvarsfull varumärkestillväxt?

Ipsos Views - Sustainability & Advertising: Friends or Foes?Hållbarhet blir ett allt mer aktuellt ämne i både våra liv och i media. Oavsett åt vilket håll du ser är det svårt att undvika frågor om att bygga en mer hållbar framtid.

Varumärken har en viktig plats i våra liv genom att förmedla oss de produkter och tjänster vi behöver. Några av dem är aktiva ledare för omvandlingen kring hållbarhet men en majoritet har varit, och är fortfarande, en del av problemet när det kommer till överkonsumtion och föroreningar.

Över två tredjedelar av människor globalt är överens om att om företag inte agerar nu för att bekämpa klimatförändringarna kommer de att svika sina anställda och kunder.[i] Detta visar tydligt på att människor förväntar sig att marknadsförare agerar för hållbarhet.

Till en början kan det finnas en kognitiv dissonans när man associerar reklam och hållbarhet. Har de inte oförenliga mål? Reklamens syfte är att sälja mer, medan hållbarhet syftar till att "tillgodose dagens behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina egna behov."[ii]

Utmaningen för varumärken ligger i att balansera kommunikationen för en mer hållbar framtid med potentialen att öka försäljningen och marknadsandelen för varumärket.

I den här artikeln går vi djupare in i denna konflikt och undersöker hur hållbarhet och marknadsföring kan samverka.

För att svara på den här frågan utvärderade vi 200 annonser från vår globala databas som inkluderade några hållbarhetsmeddelanden och ställde oss frågan kring vad som fungerar och vad som inte fungerar? Vilka är de viktigaste trenderna och tipsen vi kan hitta för att hjälpa varumärken att bygga bättre hållbarhetsreklam? Hur kan varumärken hitta ett hållbarhetsbudskap de kan äga?

I vår analys identifierade vi fem viktiga takeaways som vi tror kan hjälpa varumärken att framgångsrikt förändra människors beteende och skapa en mer hållbar framtid, samtidigt som de hjälper till att öka deras försäljning och marknadsandel.

Ladda ner rapporten för att läsa mer!


[i] https://www.ipsos.com/en/global-advisor-earth-day-2022

[ii] https://www.un.org/en/academic-impact/sustainability

Konsument & shopper