Marknadssegmentering och tillväxt | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Segmentering 

OUR SOLUTIONS
En bra segmentering är grunden för att skapa förståelse för din affär och hitta målgrupper med störst potential. En segmentering ligger ofta till grund för kraftfulla affärsstrategier och affärsplaner. Våra segmenteringslösningar ger dig input till strategiarbete, varumärkespositionering och optimering av produktportföljen.

Exempel på vilken typ av frågor vi kan hjälpa dig att besvara: 

  • Vilka motiv, behov och känslor driver konsumenternas val av produkter/tjänster på marknaden ditt företag verkar inom?
  • Hur ser ditt företags unika segmenteringskarta ut - och vilka är era styrkor och svagheter inom i de olika segmenten?
  • Vilka segment är mest lönsamma - och varför?
  • Vilka konkurrenter kämpar om er varumärkesposition och hur kan ni differentiera er mot dem?
  • Vad behövs för att öka försäljningen och stärka kundrelationerna?

Genom Ipsos egen segmenteringsmodell Censydiam identifierar vi de medvetna (rationella) och omedvetna (känslomässiga) drivkrafterna på marknaden som gör att du kan komma närmare konsumenterna. Genom att skapa en djupare förståelse för ditt företags marknadsposition hjälper vi er att identifiera nya och intressanta kundsegment för att på så sätt öka marknadsandel och resultat.

Kontakta oss genom formuläret nedanför för mer information och offert