Svenskarnas attityder till miljöfrågor

Ipsos Global Advisor har mellan 23 mars och 6 april genomfört en undersökning gällande allmänhetens åsikter kring vilka miljömässiga utmaningar samhället står inför samt hur man ställer sig till användandet av återanvändbara material. Sammanlagt har frågorna ställts till 20,794 personer i 28 länder världen över.

 

Svenskarna ser framtidens energikällor och den globala uppvärmningen som de största miljöutmaningarna.

Svenskarna anser att de viktigaste miljömässiga utmaningarna gäller framtida energikällor och energibehov samt den globala uppvärmningen. Båda dessa områden är högre prioriterade i Sverige jämfört med resten av världen.

 

I Sverige tror man i högre utsträckning på effekten av att beskatta produkter som inte är återvinningsbara

Varannan svensk tror att det skulle få en god effekt om man förmådde lokala myndigheter att spendera mer i syfte att öka andelen återvinningsbara saker. Fler än var tredje svensk tycker att en skatt på ej återvinningsbara produkter skulle vara en effektiv åtgärd, vilket är en större andel sett till övriga världen. Svenskarna tror i lägre utsträckning än övriga världen att ett bötläggande av hushåll skulle ha önskad effekt

Även andelen som nämner överpaketering, djurskydd och utsläpp som viktiga områden är högre i Sverige.

 

Svenskar är i högre utsträckning villiga att sluta köpa varor utan återvinningsbara förpackningar

En majoritet av svenskarna kan tänka sig att köpa produkter tillverkade av återvunna material. Varannan svensk kan tänka sig att återanvända engångsprodukter eller sluta köpa varor som kommer i förpackningar som inte är återvinningsbara.

Andelen som kan köpa produkter av återvunnet material samt andelen som kan tänka sig sluta köpa varor utan återvinningsbara förpackningar är större i Sverige än i resten av världen.

 

Svenskar tycker i betydligt lägre utsträckning att ansvaret ligger hos myndigheterna

Endast 1 av 20 svenskar anser att myndigheterna har det huvudsakliga ansvaret för att reducera mängden onödig förpackning som säljs. Globalt sett anser 1 av 6 detta.

I Sverige anser en större andel än i övriga världen att ansvaret främst ligger hos företagen som producerar förpackade varor.


Svenskarnas syn på dessa frågor presenteras i denna undersökning.

 

Läs mer om Ipsos Global Advisor
.

Samhälle