TV är den primära nyhetskällan för 75% av EU-medborgarna

En särskild undersökning genomförd av Ipsos för Europaparlamentet tar en djupgående titt på medievanor, förtroende för olika mediekällor samt attityder kring hotet om desinformation runt om i Europa.

De främsta upptäckterna:

  • 72 % av de tillfrågade säger att de nyligen har läst, sett eller hört något om EU och 57 % om Europaparlamentet.
  • TV dominerar som den primära nyhetskällan (75 %) – detta gäller särskilt för äldre generationer.
  • Sammantaget är offentliga TV- och radiostationer den mest pålitliga nyhetskällan i EU (49 %), följt av skriven press (39 %) och privata tv- och radiostationer (27 %).

Medvetenhet och minnesbild

Medan politiska ämnen nationellt intresserar medborgarna mest (valt av 50 % av de tillfrågade), kommer europeiska och internationella frågor (46 %) tätt därefter, i paritet med lokala nyheter (47 %).

72 % av de tillfrågade minns att de nyligen läst, sett eller hört talas om Europeiska unionen, antingen i pressen, på Internet, TV eller radio. 57 % har nyligen läst, sett eller hört något om Europaparlamentet.

Minne av EU-nyheter varierar mellan 57 % i Frankrike och 90 % i Rumänien, medan nyheter om EP varierar mellan 39 % i Frankrike och 85 % i Malta.

Mediavanor

Med 75 % dominerar tv som den primära nyhetskällan, särskilt för medborgare över 55 år. Näst på tur och ganska avlägsen är nyhetsplattformar online (43 %), radio (39 %) samt sociala medieplattformar och bloggar (26 %). Den skrivna pressen kommer på femte plats där en av fem svarande (21 %) nämner tidningar och tidskrifter som sin primära nyhetskälla. Yngre svarande är å andra sidan mycket mer benägna att använda sociala medieplattformar och bloggar för att få tillgång till nyheter (46 % av 15-24 jämfört med 15 % av 55+).

Även om traditionella nyhetskällor – särskilt tv – är viktiga, får 88 % av de svarande åtminstone några nyheter online via sin smartphone, dator eller bärbara dator. 43 % av de tillfrågade använder nyhetskällans webbplats (t.ex. en tidnings webbplats) för att få tillgång till nyheter online, och 31 % läser artiklar eller inlägg som dyker upp i deras sociala nätverk online. Att få tillgång till nyhetsinlägg via sina sociala nätverk online är ännu viktigare för ungdomar (43 % av 15-24 jämfört med 24 % av de svarande 55+).

Att betala för nyhetsinnehåll online är fortfarande snarare undantaget, eftersom 70 % av dem som får tillgång till nyheter online endast skulle använda gratis nyhetsinnehåll eller nyhetstjänster.

Mest betrodda mediekällor

Medborgare litar på traditionella sändnings- och tryckta medier, inklusive deras onlinenärvaro, mer än nyhetsplattformar online och sociala mediekanaler. Oavsett om det är via sin "inhemska kanal" eller deras onlinenärvaro förväntar sig 49 % av de tillfrågade att offentliga TV- och radiostationer ska ge dem sanningsenliga nyheter. Därefter följer den skrivna pressen, vald av 39 %. Å andra sidan nämns privata TV- och radiostationer av 27 % som en pålitlig mediekälla. Polen sticker ut som det enda landet där privata TV- och radiostationer är den mest pålitliga nyhetskällan. I ett ännu mer radikalt steg bort från traditionella nyhetskällor i allmänhet nämner respondenterna i Ungern "människor, grupper eller vänner som följs på sociala medier" som sin mest pålitliga nyhetskälla.

Vikten av förtroende får också resonans när respondenterna fick frågan om vad som skulle få dem att sannolikt öppna en nyhetsartikel online. Medan 54 % motiveras av att titeln är relevant för deras intressen, säger 37 % att det är viktigt att de litar på nyhetsbyrån som publicerar nyhetsartikeln.

Exponering för desinformation och falska nyheter

Över en fjärdedel av de tillfrågade (28 %) tycker att de under de senaste sju dagarna mycket ofta eller ofta har blivit utsatta för desinformation och falska nyheter. Respondenter i Bulgarien är totalt sett mest benägna att svara att de ofta har blivit utsatta för desinformation och falska nyheter under de senaste sju dagarna, där 55 % uppskattar att de har blivit "mycket ofta" eller "ofta" exponerade, medan respondenterna i Nederländerna är de minst benägna att säga det (3% "mycket ofta" och 9% "ofta").

En majoritet av de tillfrågade känner sig säkra på att de kan känna igen desinformation och falska nyheter: 12 % känner sig ”mycket självsäkra” och 52 % ”något säkra”. Förtroendet för att skilja på riktiga nyheter och falska nyheter minskar med åldern och ökar med utbildningsnivån.

HELA RESULTATET


Om studien

Ipsos European Public Affairs intervjuade ett representativt urval av EU-medborgare, 15 år och äldre, i var och en av de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen. Mellan 26 april och 11 maj 2022 genomfördes 53 347 intervjuer via datorstödda webbintervjuer (CAWI), med hjälp av Ipsos onlinepaneler och deras partnernätverk.

EU-resultaten viktas efter befolkningens storlek i varje land.

Samhälle