Varumärkesritualer i en "low-touch" värld

Vilket är nästa steg för varumärken under COVID-19 pandemin?

brand rituals in a low-touch world | Coronavirus | IpsosUnder de senaste månaderna har coronakrisen stört människor i deras mer automatiska beteenden och människor har därför skapat nya rutiner i denna nya ”low-touch” verklighet. Detta introducerar utmaningar för varumärken, men också en unik möjlighet för dem att göra djupare anknytningar till konsumenterna.

 

Även om vi ännu inte vet vilka beteenden som kommer att kvarstå efter pandemin, är det osannolikt att vi helt och hållet går tillbaka till hur livet var tidigare.

 

Men när vi vänder oss till beteendevetenskap, en förståelse av ritualer ger oss en insikt i hur rutiner kan utvecklas för att vara hållbara, repeterbara och genomsyrade av varumärkesassocierad mening - vilket kommer att göra att dessa nya beteenden är mer benägna att fortsätta i en värld efter COVID-19.

Vårt nya dokument visar hur varumärken kan uppmuntra bildandet av ritualer, inklusive:

  • Identifiera nya och potentiella hållbara rutiner
  • Driva internalisering av nya vanor
  • Illustrera delade upplevelser och konsensusbeteende
  • Leverera en anpassad varumärkesupplevelse för att lägga grunden till upprepning

Läs mer i: .

Det här dokumentet bygger på: Coronavirus & Behaviour Change: What does this mean for brands?

Läs mer om vår lösning här

Samhälle