Labs | Qualitative | Ipsos UU | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Лаборатории (Labs)

OUR SOLUTIONS
Как да изградим стратегия за кампания.

Творчески лаборатоии (Creative|Labs)

Ускоряване на творческото развитие с изводи, събрани в рамките на един ден, които внасят разбиране за това как хората преживяват дадена реклама и как най-добре да се подсилят и оптимизират комуникационните идеи и изпълнението им. Това рекламно проучване подбира творческия израз, който най-добре съживява идеята и я представя най-ефективно и ефикасно. Това вдъхва доверие на всички заинтересовани страни (рекламна агенция, маркетинг екип, инсайт специалисти и потребители), като улеснява комуникационните решения и подреждането им.

 

Creative|Qual

С помощта на методологията се разкриват кретивни, вдъхновяващи идеи и се търси творческият път с най-силен потенциал. Методологията е насочена към изследване на потребителското напрежение, спомага за създаването на истории чрез активно наблюдение преди самото задаване на въпроси. Тя спомага да се намерят и подхранват големите идеи на марките и комуникационното им изпълнение. Тя идентифицира творческите предложения с най-голям потенциал да предадат идеята и да я реализират най-ефективно. Имаме набор от услуги, които помагат за оценяването и адаптирането на творческата идея в реално време.

Нашият уникален Hothouse подход е проектиран да подхранва креативността в началото на процеса, за да увеличи максимално вашите инвестиции и креативна оптимизация, и да осигури инсайти още същия ден. С комбинация от количествено и качествено изследване, допълнено от Neuroscience, той разкрива "какво", "защо" и "как".