Communities | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Онлайн общности (Communities)

OUR SOLUTIONS
Изследователска среда за проучвания, базирани на качествени и количествени методологии.
 

Ipsos Communities дава възможност за създаване на съвместно поле, в което марките да взаимодействат с потребителите в реално време. Ipsos Communities помага да правите изводи, да стимулирате иновациите и да придобиете влияние чрез достъп до аудитории, готови да предоставят информация, която ще има въздействие.

 

Ipsos Communities използват най-новото в онлайн технологиите - включително интервюта с уеб камери, чат в реално време, дискусионни табла и блогове, за да превърнат статичните, линейни изследвания в интерактивно и поглъщащо преживяване. С наличието на стабилен набор от качествени и количествени инструменти за изследване, техният обхват може да бъде адаптиран с оглед постигане на конкретните изследователски цели – от тестване за една нощ до по-дългосрочен инструмент за придобиване на знания от потребителите.

 

Нашата интегрирана (качествена и количествена) онлайн платформа дава възможност за холистични и многоизмерни знания при изследвания, вариращи от проекти в конкретно време до многогодишни ангажименти. Ние въвличаме потребителите чрез фокус върху вътрешната мотивация, насърчавайки една колаборативна среда.

 

Интеграцията е в основата на нашия подход, както в рамките на Ipsos, така и в партньорството с организациите на нашите клиенти. Ние преодоляваме разликите в ключовите области на експертни знания, за да повишим ефективността и да постигнем стойност.

 

Communities offer