DN/Ipsos: Små rörelser i väljarkåren

I DN/Ipsos väljarbarometer för september 2019 är förändringar i partiernas stöd relativt små. Moderaterna ökar något och får sin högsta notering under året men ligger fortsatt – i likhet med Liberalerna och Socialdemokraterna – kvar på en nivå under valresultaten.

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs
Get in touch

Moderaterna ökar med 1,4 procentenheter och har idag stöd av 19 procent. Noteringen är den högsta sedan oktober 2018 då partiet också noterade ett stöd på samma nivå.

Miljöpartiet minskar med 0,6 procentenheter och får 5 procent. Miljöpartiet har under de tre senaste månaderna haft stöd av 5–6 procent av väljarna vilket gör att man efter EUvalrörelsen och språkrörsbytet har lyckats öka avståndet till riksdagsspärren.

Vänsterpartiet fortsätter svagt nedåt (-0,4 procentenheter) och får 9 procent. Mätresultatet är det lägsta sedan januari i år då partiet hade stöd av 8 procent.  Vänsterpartiet har i varje mätning vi genomfört sedan förra höstens riksdagsval legat över sitt valresultat (i några fall med några få tiondelar, i andra fall med en eller flera procentenheter). 

Sverigedemokraterna tappar svagt (-0,4) och får 19 procent. Partiet har i de tre senaste mätningarna legat över valresultatet från förra hösten.

Centerpartiet ligger i stort sett still (+0,3 procentenheter) i förhållande till förra mätningen och har idag stöd av 9 procent.

Kristdemokraterna ligger still (-0,1 procentenhet i förhållande till augusti) på 7 procent och ligger fortsatt ca 5 procentenheter under det stöd partiet hade i våra mätningarna under april – maj i år innan medierapporteringen kring Adaktussons röstande i EU-parlamentet fick stödet för partiet att falla brant. 

Socialdemokraterna ligger kvar på oförändrade 26 procent (+0,1 procentenheter). Noteringen innebär att man fortsatt har ett stöd på ca 2 procentenheter under valresultatet.

Liberalerna ligger still på 5 procent (-0,1 procentenheter).  Liberalerna har i våra senaste två mätningar haft ett stöd som ligger ca 0,5 procentenheter över de noteringar som gjordes under mars, april och maj i år. Liberalerna har i varje mätning sedan valet för ett år sedan legat under sitt valresultat i våra mätningar. 

Det samlade stödet för de partier som stod bakom Januariavtalet är i stort oförändrat och hamnar på 44 procent (-0,3 procentenheter) medan det samlade stödet M, Kd och Sd ökar med 0,9 procentenheter till 45 procent. I praktiken råder dött lopp mellan dessa grupperingar (avståndet uppgår till 0,4 procentenheter till ”januaripartiernas” nackdel). 

Andelen osäkra ligger kvar på 11 procent (-0,2 procentenheter). 

Ipsos har för denna mätning genomfört 1 537 intervjuer (500 via telefon och 1037 via digitala enkäter) under perioden 10–18 september 2019. 

 

Författare

  • Nicklas Källebring Public Affairs

Mer insikter om Samhälle & Opinion

Samhälle