Curation | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Curation

OUR SOLUTIONS
Proměňte různé zdroje dat na přesvědčivé insighty, vnímané v kontextu, které lze dále využít.

Společnosti jsou dnes zavaleny informacemi – žijeme v době informační obezity, ve které je obtížné vyvodit smysluplné závěry a způsoby jednání napříč vícero datovými sadami.

Rozhodujte se rychleji a informovaněji díky kurátorství všech dostupných dat a komunikaci insightů a priorit všem zúčastněným stranám napříč celou organizací.

Ipsos služba Curation (kontextuální desk research) poskytuje spotřebitelské insighty díky syntéze několika zdrojů dat a dodání rozsáhlého a inspirativního vyprávění, které je následně aplikovatelné v praxi. Ipsos Curation se nevěnuje obchodním problémům izolovaně, ale v širším kontextu, a za daty odhaluje „proč“ a „co dál“. Obdržíte:

  • lepší insighty díky analýze dat v širším kontextu;
  • insighty zaměřené na spotřebitele a přizpůsobené pohledu businessového problému;
  • výstupy s empatickými a působivými příběhy, které si zúčastněné strany budou pamatovat.

K řešení kurátorských projektů v Ipsosu využíváme kolektivní inteligence naší globální sítě strategických výzkumníků, myslitelů a vypravěčů – Ipsos’ Centre of Curation. Vybírají, spojují a zjednodušují všechna dostupná data tak, aby odpovídali na business problémy a zvyšovali dopad. Kurátoři spojují multidisciplinární odborníky, včetně datových analytiků, semiotiků, designérů, odborníků na určitou kategorii nebo tematiku a dalších, aby získali insighty pomocí našeho vlastního výzkumného rámce.

 

Curation framework | IpsosVýstupy zahrnují celou řadu digitálních výstupů, jako je náš Insight Cloud, playbooks, microsites, videa, podcasty, uživatelské zkušenosti, workshopy, hackathony a další.