Společenská odpovědnost

Přístup Ipsosu ke společenské odpovědnosti firem (CSR) vždy zahrnovalo tři zásadní prvky – sociální, společenský a environmentální. Tato definice nám jednak poskytuje hledisko ke srovnání našeho výkonu po celém světě a zároveň je také základem pro naše zlepšení.

Závazek společenské odpovědnosti kdekoliv Ipsos funguje

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos byl první výzkumnou organizací na světě, která se hlásí k OSN Global Compact. Od roku 2008 se skupina hlásí k iniciativě OSN Global Compact respektováním 10 univerzálních zásad týkajících se lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje proti korupci.

Mezi nástroje politiky řízení společenské odpovědnosti patří Green Book, Profesní etický kodex Ipsos, a “Book of Policies and Procedures”, doplněné o tzv. “whistle-blowing” postup.

Ipsos-Green-Book

Profesní etický kodex Ipsos
Stáhnout Ipsos Green Book

 


Nadace Ipsos

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Posláním nadace Ipsos založené v roce 2014 je "rozvíjet celosvětový program na podporu a realizaci vzdělávacích programů pro znevýhodněné děti a mládež po celém světě".

Od svého založení financovala Nadace Ipsos 98 projektů ve 43 různých zemích v celkové výši přes 2,6 milionu eur. V průběhu let jsme postavili školy v Nepálu, Ghaně a Zambii, poskytli knihy v USA, Hongkongu, Jihoafrické republice a na Haiti, podpořili vzdělávání těžce nemocných dětí v Rusku, na Filipínách a v Kazachstánu a mnoho dalšího.

Nadace Ipsos


Závazek vůči planetě

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Ipsos je mezinárodní společnost, která ve své strategii zohledňuje ekologický a environmentální dopad svých podnikatelských aktivit. Ipsos stanovuje v mnoha zemích environmentální pravidla, aby jeho týmy dbaly na uplatňování snižování množství odpadu, spotřeby energie a uhlíkovou stopu. 

Závazek vůči planetě | Ipsos


Dobrovolnictví zaměstnanců

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Program Ipsos Taking Responsibility se zabývá společenským aspektem nezávislých standardů Global Reporting Initiative (GRI), které pomáhají organizacím všech typů vykazovat jejich dopady z hlediska klimatických změn, lidských práv a korupce.

Zapojení jednotlivých zemí a našich zaměstnanců do společenských a komunitních otázek rok od roku roste.

Covid-19 | Ipsos

Kenya | The Research Clubs of Africa | Ipsos

V roce 2020 se Ipsos připojil k mezinárodnímu partnerství na provádění nefarmakologických zásahů proti onemocnění Covid-19 v Africe. Ipsos v Keni podporuje programy Výzkumných klubů Afriky (The Research Clubs of Africa). Cílem této iniciativy je podpořit studenty středních škol, kteří se chtějí seznámit s výzkumem veřejného mínění ve svých oblíbených předmětech.

 

Podpora pozitivních změn ve společnosti díky šíření poznatků z našich výzkumů

V rámci závazků vůči společnosti spolupracuje Ipsos se Světovým ekonomickým fórem (WEF) na přípravě a zveřejnění některých údajů o udržitelném rozvoji a ekonomických a společenských trendech pro globální ekonomické činitele.


V České republice se zapojujeme do toho, co se kolem nás děje

Snažíme se měnit svět kolem sebe k lepšímu. V rámci spolupráce s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (CBCSD),  Asociací společenské odpovědnosti a Business Leaders Forem usilujeme o to, aby se udržitelnost a společenská odpovědnost firem stala běžnou součástí fungování firem i české společnosti.

Czech BSCDAsociace společenské odpovědnostiBusiness Leaders Forum

 

Všestranně podporujeme neziskový sektor

Finančně i profesionálně podporujeme neziskové organizace a nadace, například Eda cz, Junák - český skaut, Nadání a dovednostiSociální podnik Modrý domeček. Odměny za vyplnění dotazníků u vybraných výzkumů u nás mohou respondenti věnovat na účet neziskovým organizacím.
Dlouhodobě podporujeme veřejně prospěšné projekty Sbírka potravin a Giving Tuesday.

CSR & Reputation Research

Od roku 2010 realizujeme rozsáhlou studii, díky které podporujeme povědomí a důležitost témat společenské odpovědnosti a udržitelnosti v České republice.
Zjišťujeme význam společenské odpovědnosti, vliv CSR na reputaci firem a očekávání české veřejnosti a expertů od velkých firem. 
Více informací o projektu CSR & Reputation Research naleznete zde. V případě zájmu o detailní výsledky studie nám napište.


Zpráva o nefinančních výsledcích za rok 2022