Společenská odpovědnost

Přístup Ipsosu ke společenské odpovědnosti firem (CSR) vždy zahrnovalo tři zásadní prvky – sociální, společenský a environmentální. Tato definice nám jedna poskytuje hledisko ke srovnání našeho výkonu po celém světě a zároveň je také základem pro naše zlepšení.

Závazek společenské odpovědnosti kdekoliv Ipsos funguje | Nadace Ipsos
Politické prostředí | Dobrovolnictví zaměstnanců

Závazek společenské odpovědnosti kdekoliv Ipsos funguje

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos byl první výzkumnou organizací na světě, která se hlásí k OSN Global Compact.

Od roku 2008 se skupina hlásí k iniciativě OSN Global Compact respektováním 10 univerzálních zásad týkajících se lidských práv, pracovní síly, životního prostředí a boje proti korupci. Mezi nástroje politiky řízení společenské odpovědnosti patří  “The Green Book”, the Ipsos Professional Code of Conduct, and the “Book of Policies and Procedures”, doplněné o tzv. “whistle-blowing” postup.

Program byl vytvořen v roce 2008 na základě 3 hlavních zásad:

  • Dodržování 10 zásad iniciativy OSN Global Compact
  • Snižování dopadu naší činnosti na životní prostředí
  • Zvyšování našeho společenského vlivu vytvořením Nadace Ipsos pro vzdělávání znevýhodněných dětí a mladistvých po celém světě.

Ipsos-Green-Book

Profesní etický kodex Ipsos

Stáhnout Ipsos Green Book


Nadace Ipsos

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos se zavázal přispívat ke vzdělávání skrze svoji nadaci. V roce 2014 skupina založila Nadaci Ipsos, aby prospívala společnosti v oblasti své působnosti tam pomocí nadačního příspěvku ve výši půl milionu eur. Její mise je přicházet se vzdělávacími programy pro znevýhodněné děti a mladistvé po celém světě.

Nadace Ipsos v současnosti podporuje 10 neziskových skupin, především zaměřených na obnovení škol, podporu potřebných dětí a rodin, které se potýkají s nepříznivou zdravotní, sociální nebo ekonomickou situací.


Politické prostředí

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Jako mezinárodní společnost, strategie Ipsosu zohledňuje ekologický a environmentální dopad svých podnikatelských aktivit.

Ipsos stanovuje v mnoha zemích environmentální pravidla, aby jeho týmy dbaly na uplatňování snižování množství odpadu, spotřeby energie a uhlíkovou stopu. 

CSR 2016


Dobrovolnictví zaměstnanců

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Za účelem snižování vlivu na životní prostředí a přispívání do místních komunit máme v každé z našich hlavních sítí tzv. Wider World Committee (složenou z dobrovolníků z řad našich zaměstnanců). Řídíme tak lokální akce a komunikujeme naše aktivity interně i externě.

Sociálně uvědomělé akce po světě: 51 z našich zemí má rozvinuté charitativní aktivity

*Zdroj: “Taking Responsibility”, každoroční online průzkum mezi 73 zeměmi reprezentujícími 92 % byznysu celé sítě Ipsos.

 

Research Clubs of Africa - Ipsos společenská odpovědnost

Od roku 2008, Ipsos v Keni podporuje Research Clubs of Africa (RCA) za účelem představit žákům druhého stupně výzkum trhu a veřejného mínění.

 

 

 

Ipsos v Saudské Arábii podporuje kampaň pro prevenci a léčbu rakoviny prsu

Prevence a léčba rakoviny v Saudské Arábii. Ipsos v Saudské Arábii podporuje kampaň pro prevenci a léčbu rakoviny prsu založenou členy královské rodiny.