Historie

 

1975 - 1982

Vytvoření nové vize a unikátního tandemu

Didier Truchot zakládá v Paříži ve Francii Ipsos. Hlavní cíl: být klientovi vždy co nejblíže.

V roce 1982 do Ipsosu přichází Jean-Marc Lech a stává se spoluvlastníkem po boku Didiera Truchota.

Logo Ipsos 1975

1983 - 1989

Ipsos se stává pátou největší výzkumnou agenturou ve Francii

Ipsos Campaigns 1984

1990 - 1998

Expanze v Evropě a do Ameriky

První akvizice mimo Francii; Ipsos se stává Evropskou výzkumnou společností; Ipsos expanduje do Severní Ameriky a Latinské Ameriky.

In 1992 Tambor was established, with a staff of 2 employees and almost 300 employees in 2017. After dynamic development, the company became part of the Ipsos Network - one of the world's largest research networks.

Ipsos Campaigns 1997

1999 - 2010

Organizace dle specializací

V r. 1999 Ipsos vstupuje na Pařížskou burzu cenných papírů.

Ipsos Campaigns 2002

2011 - 2013

Akvizice firmy Synovate

Akvizice posiluje pozici Ipsosu mezi tzv. velkou čtyřkou.

In 2011, Synovate's research network was established to help strengthen Ipsos's position and expand its portfolio of products and solutions both in the Czech Republic and Slovakia and around the world.
In 2013 there was a shortening of the name from Ipsos Tambor to Ipsos.

 

APAC_map

2014

« New Way »

Ipsos spouští svůj program New Way pro podporu klientů při zavádění změn.

Založení nadace Ipsos Foundation.

Ipsos Campaigns 2014

2015

1975 - 2015: 40 let existence

Ipsos si osvojuje nové motto “Game Changers”.

Logo ipsos 2015

2018 - 2019

« Total Understanding »

Ipsos spustil nový transformační projekt, jehož cílem je rychlejší růst: „Total Understanding“.

Total Understanding campaign

IPSOS v ČR

Jsme největší výzkumnou agenturou v ČR z hlediska dosaženého ročního obratu, třetí největší agenturou na Slovensku a druhou v Maďarsku, nabízející širokou paletu výzkumných nástrojů a disponující zkušeným týmem.

V roce 1992 vznikla společnost Tambor, která se vypracovala od firmy o 2 zaměstnancích až téměř ke 300 zaměstnancům v roce 2017. Po dynamickém vývoji se firma stala v roce 2007 součástí sítě Ipsos - jedné z největších světových výzkumných sítí.

V roce 2011 došlo ke spojení s výzkumnou sítí Synovate, díky čemuž Ipsos dále posílil svoji pozici a rozšířil portfolio svých produktů a řešení jak v ČR, tak v SR a celém světě. 
V roce 2013 proběhlo zkrácení názvu z Ipsos Tambor na Ipsos. 

V roce 2015 vznikl v Praze Ipsos Central Europe Cluster pokrývající ČR, Slovensko a Maďarsko a od října 2016 i Rakousko. 

V roce 2016 vznikl v Praze celosvětový Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre pro 88 zemí.