Dotace ESF

ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců 
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 
Doba trvání: září 2017 až srpen 2019
Název projektu: Firemní vzdělávání zaměstnanců IPSOS, s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005322


Stručný popis:
Díky projektu může společnost IPSOS, s.r.o. realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance a zajišťovat tak globální cíl firmy. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí jak společnosti IPSOS, tak jejího partnera. 

Jaký problém projekt řeší: 
Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 47
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 47
Počet účastníků 54+: 1