Funguje teorie Byrona Sharpa také pro inovace?

Lze uplatnit principy marketingu v podání Byrona Sharpa také při uvedení úspěšných inovací?

Funguje teorie Byrona Sharpa také pro inovace?

Ve své knize, How Brands Grow: What Marketers Don’t Know, Byron Sharp předkládá teorii o tom, jak značky rostou a nabízí marketérům několik základní pravidel, která by měli následovat. Zejména pak Sharp tvrdí, že růst penetrace, a nikoli loajalita, je klíčem k úspěchu značek. 

A zatímco Sharpovy rady míří na řízení existujících značek, měli bychom si položit otázku, zda ty samé principy lze aplikovat na vývoj nových produktů a služeb. Jinými slovy, můžou se marketéři o tyto principy opřít, když chtějí na trh uvést úspěšnou novinku?

Funguje tedy tato teorie v oblasti inovací?

Studie Ipsosu (ke stažení v Aj níže) potvrzuje následující:

  • Trial (tedy vyzkoušení) je důležité, ale je nutné brát v potaz také potenciál růstu díky inkrementálnímu objemu prodejů (tj. nákup častěji, s větší frekvencí) a díky růstu penetrace (větší zásah, více lidí).
  • Skutečná diferenciace produktu je klíčovým faktorem úspěchu a neměla by být ignorována - jakkoli udržet si vysokou diferenciaci je po čase, v pokročilejší fázi životního cyklu produktu, náročnější.
  • Inovace musí být snadno dostupná (fyzicky i mentálně) - to lze zajistit benchmarkováním nových konceptů oproti existujícím významným hráčům na trhu.
  • Inovace by měla být testována na co nejširší možné cílové skupině za účelem vyhodnocení celého potenciálu a síly budoucí poptávky.

Spotřebitel a zákazník