Innovation and Forecasting | Ipsos
Inovace

Inovace a predikce prodejů

OUR SOLUTIONS
Naše řešení vyhodnocují, ověřují a předpovídají úspěch vašich inovací a optimalizují jejich atraktivitu.

Pro váš inovační proces nabízíme sadu řešení, která:

  • vyhodnotí, otestují a prioritizují produktové benefity (claimy), varianty, názvy nebo vizuály
  • verifikují produktové nápady a koncepty a posoudí jejich potenciál na trhu
  • identifikují optimální positioning, cenu a produktovou řadu
  • kvantifikují skutečnou inkrementalitu
  • umožní efektivně spravovat portfolio produktů
  • prozkoumají obchodní modely
  • simulují různé scénáře pro uvedení na trhu
  • vyhodnotí výkonnost po uvedení na trh
     

V kterékoli fázi inovačního procesu jsou dostupné validované prognózy prodeje. Všechny služby jsou k dispozici pro kategorie rychloobrátkového spotřebního zboží, výrobků dlouhodobé spotřeby a digitálních inovací a služeb.


Naše jedinečná inovační filozofie umožňuje hodnocení jak optikou spotřebitele, tak konkurence ve spojení s validovanými ukazateli. Naše řešení jsou založena na behaviorální vědě a zahrnují faktory, jako je teorie zisku/averze ke ztrátě (gain/loss), abychom plně pochopili skutečnou cestu rozhodování spotřebitelů.
 

Za 40 let jsme otestovali více než 125 000 inovací a předpověděli jsme prodeje pro více než 20 000 z nich. Máme také největší světovou databázi klíčových ukazatelů mimo rychloobrátkové spotřební zboží. Naše zkušenosti nám umožňují poskytovat přesné předpovědi prodejů s ověřenou průměrnou odchylkou ±9 %.