Innovation and Forecasting | Ipsos
Innovation

Inovace a predikce prodejů

OUR SOLUTIONS
Ověření a optimalizace vašich inovací včetně predikce budoucích prodejů.

Pro vývoj inovací nabízíme sadu řešení, která vychází ze skutečných insightů a od skutečných spotřebitelů:

  • ověřte si a prioritizujte vaše nápady, benefity nebo vizuály;
  • identifikujte nejlepší positioning pro vaši značku;
  • spravujte efektivně své produktové portfolio;
  • prozkoumejte různé obchodní modely;
  • poznejte, jak nejsnáze dosáhnout dalšího růstu;
  • ohodnoťte, nakolik se produkt a značka k sobě hodí;
  • testujte koncepty a odhadněte velikost příležitosti;
  • simulujte různé scénáře vstupu na trhu;
  • vyhodnoťte úspěšnost produktu po jeho spuštění.

Odhady prodejů lze provést v jakékoli fázi vývoje inovace. Všechny výše zmíněné služby jsou dostupné pro všechny kategorie rychloobrátky, zboží dlouhodobé spotřeby, digitální inovace i služby.

Naše unikátní inovační filosofie umožňuje vyhodnocení z perspektivy spotřebitele (relevance, nákladnost a diferenciace) i perspektivy konkurence (porovnáváme inovaci s konkurencí – s tím, co spotřebitel nejčastěji kupuje dnes). Náš přístup je ukotven v behaviorální vědě, a odpovídá tak skutečnému rozhodování spotřebitelů.

Za posledních 40 let jsme otestovali přes 100 000 inovací a předpověděli jsme prodeje pro více než 19 000 z nich. Disponujeme také největší databází klíčových ukazatelů pro spotřební zboží. Naše zkušenosti nám tak umožňují poskytovat přesné predikce, které byly validovány s průměrnou odchylkou ± 9 % od skutečného výsledku.