Ipsos je partnerem České asociace umělé inteligence

Výzkumná agentura Ipsos navázala partnerství s Českou asociací umělé inteligence (ČAUI) s cílem posílení odborné synergie v oblasti edukace o vnímání a možnostech využití umělé inteligenci na českém trhu.

Společným snažením obou subjektů je jednak rozšiřování povědomí o teoretických konceptech využití umělé inteligence a jejich vnímání firmami i širokou veřejností, jednak také datově podložené sdílení inspirativních příkladů dobré praxe a hmatatelného vytěžení potenciálu, který umělá inteligence nabízí.

Konkrétní náplní partnerství bude společná publikační činnost, spolupráce na konferencích, seminářích a workshopech pořádaných oběma subjekty. Česká asociace umělé inteligence bude působit jako profesní garant aktivit Ipsos při aplikaci umělé inteligence, recipročně pak Ipsos coby garant na poli výzkumu a analýzy dat.

Jakub Malý, Managing Director Ipsos, říká k nově zformovanému partnerství: „V partnerství s Českou asociací umělé inteligence vnímáme celou řadu synergických efektů souvisejících s využitím našich mezinárodních i lokálních studií věnujících se tématu umělé inteligence, stejně jako v oblasti dalšího vzdělávání. Profesionální a velmi aktivní přístup ČAUI je navíc skvěle „naladěn“ na analogické nastavení Ipsosu.“

Lukáš Benzl, ředitel ČAUI, k tomu dodává: „Partnerství s globálním lídrem v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění otevírá naší asociaci jedinečnou příležitost kontinuálně zkoumat, jak umělou inteligenci vnímají české firmy a široká společnost. Spolehlivá data jsou klíčová pro plánování našich aktivit a podporu rozvoje AI v České republice. Stejně tak jsme objevili zástup dalších smysluplných příležitostí, které budeme společně s Ipsos rozvíjet. A já se na to upřímně moc těším!“

 

Informace o ČAUI:

Česká asociace umělé inteligence je páteří českého AI ekosystému a největší celonárodní iniciativou podporující rozvoj v oblasti umělé inteligence. S více než 150 korporátními členy se zaměřuje na převádění teorie do praxe, etické i morální aspekty spojené s rychlým vývojem technologií a popularizaci udržitelných způsobů použití AI. Asociace pořádá mnoho vzdělávacích akcí a velmi pečlivě monitoruje vývoj regulací včetně nařízení EU o umělé inteligenci. Na asociaci se mohou obrátit jak firmy, tak subjekty veřejné správy nebo jednotlivci z řad široké veřejnosti.

Společnost