Ipsos Update – březen 2022

Správné využití poznatků o zákaznících, budoucnost stárnutí, výzkumy veřejného mínění nebo návod na úspěšnou digitální reklamu. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Využíváte svá zákaznická data chytře? Klíčem k úspěchu není velké množství dat, ale jejich správné využití. Společnosti musí porozumět svým zákazníkům lépe a rychleji. 71 % insight profesionálů potvrdilo, že mají přístup k datům o spotřebitelích z různých zdrojů, avšak pouze podle 1 ze 3 jsou tato data správně integrována v jedné databázi. Je zapotřebí držet se konceptu „consumer consciousness“, jež sleduje naplnění potřeb zákazníka, aby mohly společnosti lépe reagovat v rychle se měnícím prostředí.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Populace stárne, rodí se méně dětí. Zároveň však pokrok vědy a technologií umožňuje žít déle a kvalitněji. To s sebou přináší řadu otázek: Můžeme zůstat nezávislí a stárnout v teple domova? Budeme si moct dovolit platit péči? Kdo se o nás postará, až poptávka poroste a pečovatelů bude ubývat? Přijmou starší lidé pomoc technologií, nebo dokonce robotů? Jak se budeme s přibývajícím věkem starat o svůj vzhled? A jaké to bude mít dopady na společnost a business?

Z Ipsos výzkumu vyplynulo že:

  • do roku 2034 budou lidé nad 75 let tvořit 12 % pracovní síly,
  • pouze 37 % mladých Američanů si myslí, že zbydou v důchodovém systému finance na jejich penzi,
  • 89 % Američanů počítá s tím, že se bude v budoucnu starat o staršího člena rodiny,
  • zároveň ale 81 % Američanů preferuje žít nezávisle,
  • 66 % Američanů se nestěhovalo z důvodů souvisejících s věkem.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.


Digitální reklama postupně získává na převaze oproti tradičním formám, především u mladé populace. Mnoho reklam však není dostatečně efektivních. Co je klíčem k úspěchu? Důležitý je především včasný branding, záleží ale také na zvoleném formátu. Nebojte se výzev. Málo využívaným nástrojem je humor. Funguje také vytvoření problému a poskytnutí řešení nebo výhra nad nepřízní osudu. Jak na to ukážeme na několika případových studiích.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

Výzkumy veřejného mínění jsou důležitým zdrojem informací pro média, veřejnost i rozhodovací orgány. Je tedy zásadní, aby byly co nejpřesnější. Důležitou roli hrají především v předvolebním období. Pokud budeme uplatňovat nové přístupy a budeme mít na paměti běžné zdroje zkreslení, mohou průzkumy veřejného mínění zůstat důležitým nástrojem pro předpovídání výsledků voleb. Jaká je praxe v různých zemích a kontextech?

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

Společnost