Ipsos Update – duben 2022

Přechod k udržitelnějším zdrojům energie, dopady pandemie Covid-19, míra mezilidské důvěry v populaci nebo co je potřeba udělat před uvedením nového produktu. To jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Z globálního Ipsos výzkumu vyplývá, že 4 z 5 lidí považují za důležité přejít v příštích 5 letech od fosilních paliv k udržitelnějším zdrojům energie. Důležité je to častěji pro ženy než pro muže (87 vs. 81 %) a také pro občany rozvojových zemí (Peru a Jižní Afrika – 93 %). V průměru 55 % spotřebitelů tvrdí, že zvyšování cen bude mít značný dopad na jejich kupní sílu. Názory na hlavní důvod zvyšování cen a energií se však v jednotlivých zemích různí – přibližně čtvrtina (28 %) uvádí nestálost trhu s ropou a zemním plynem a další čtvrtina (25 %) geopolitické napětí, následuje nedostatečná nabídka pro uspokojení zvýšené poptávky (18 %) a politika v oblasti změny klimatu (13 %).

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Skvělá inovace, atraktivní obal, odpovídající marketing – to jsou sice nutné, ale nikoliv postačující podmínky. Pouze 5 % konceptů nových produktů v celosvětové Ipsos databázi pro testování konceptů jsou průlomové nápady. Inovace musí navíc nejprve vytlačit stávající řešení. Spotřebitelé často nejsou ochotni změnit svůj oblíbený produkt nebo značku. Svou roli zde může hrát předchozí negativní zkušenost se zkoušením nových výrobků, nedostatek času, ztráta pohodlí a jiné psychologické vlivy. Co všechno přispívá k odmítání změn? A jak tyto bariéry prolomit? 

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Pandemie Covid-19 dva roky sužovala celý svět. Co jsme se během té doby naučili? Jak tato zkušenost ovlivnila jednotlivce, ekonomiky i společnost? Dokázali jsme překonat překážky a přizpůsobit se. Zároveň je však nyní kladen velký důraz na duševní zdraví. Nejméně očekávaný dopad pandemie se týká důvěry ve vládu. Zdá se, že porušování osobní svobody ve jménu kolektivních opatření důvěru jednotlivců ve vlády jednotlivých zemí spíše posílilo, než zhoršilo. Dalšími tématy jsou pokles populace, nepředvídatelnost spotřebitelských přání, prohlubování nerovností v populaci nebo možnosti budování udržitelnější budoucnosti.

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Nový Ipsos výzkum zaměřený na mezilidskou důvěru ve 30 zemích světa odhalil, že:

  • v průměru 30 % dospělých si myslí, že většině lidí lze důvěřovat
  • nejnižší mezilidská důvěra je v Brazílii (11 %), nejvyšší v Číně a Indii (56 %)
  • muži (32 %) mají tendenci více důvěřovat ostatním než ženy (27 %)
  • vyšší míru obecné důvěry mají starší generace (především v Irsku, Španělsku a Jižní Koreji)
  • důvěřivost roste také s úrovní dosaženého vzdělání
  • lidé na manažerských pozicích (38 %) mají tendenci výrazně více důvěřovat ostatním než lidé na nižších pozicích (27 %)

Přečtěte si více zde. Stáhněte si kompletní report zde.

 

Lékaři po celém světě čelí mnoha výzvám. Péče o stárnoucí populaci, udržování kroku s nejnovějšími lékařskými technologiemi a reagování na potřeby pacientů – to vše zvyšuje tlak na zdravotníky. Nepomohla tomu ani pandemie Covid-19. Jak pomoci připravit lékaře na další desetiletí? Jaké dovednosti budou potřebovat, aby mohli svým pacientům poskytovat tu nejlepší péči? Jak bude péče poskytována? A jak technologický vývoj ovlivní vzdělávání lékařů a každodenní praxi?

Přečtěte si více zde.

 

Společnost