Ipsos Update – Květen 2019

Automatizace v dopravě, kreativita v byznysu či ekologická udržitelnost, to jsou témata aktuálního Ipsos Update.

Automatizace může významným způsobem změnit mnoho oblastí běžného života, včetně dopravy. Studie Driveless Futures? shrnuje dosavadní poznatky z oblasti autonomní dopravy. Lidé se o technologie autonomních vozů zajímají, zároveň jsou k nim však skeptičtí. Míra zájmu se liší dle regionu. Ve Velké Británii a Německu se občané obávají přenechat řízení samotném autu a preferují řídit svůj sami, oproti tomu Číňané a Japonci jsou na autonomní auta více připraveni. Stejně jako v případě ostatních nově se vyvíjejících technologií jsou důvěra a bezpečnost oblastmi, ze které mají lidé největší obavy. Panují také generační rozdíly. Ačkoli starší řidiči patří častěji mezi ty, kdo si pořizují nová auta, mnohem méně než mladší generace mají zájem o vybavení jako plně automatické parkování, plně autonomní řízení či tele-diagnostiku.

Kreativita je pro úspěch značek klíčová – najít originální i lehce provokativní způsob pro získání pozornosti zákazníka je důležitý obchodní cíl. Výzkum a pretestování pomáhá značkám určit nejvhodnější kreativní přístup, avšak trvalé výsledky nelze zaručit. Pozorujeme, že efekt kampaně z dlouhodobého hlediska klesá. Jedním z důvodů je přílišné zaměření na okamžitý efekt. Studie Selling Creative Research Short ukazuje, že získání metrik a insightů je ta snazší část. Klíčové, co rozhoduje o úspěchu je, jakým způsobem jsou tyto informace využity. Jak z kreativního výzkumu vytěžit maximum? Experti radí:

  • mít jasně definovaný byznys cíl jako součást kreativního briefu
  • vytvořit správné podmínky pro spolupráci všech zúčastněných subjektů
  • data využívat jako podpůrné informace – v kontextu všech ostatních informací.

Tématem udržitelnosti a ochrany životního prostředí se Ipsos zabývá dlouhodobě. Výsledky mezinárodního výzkumu Global Advisor, realizovaného ve 28 zemích světa, ukazují na rostoucí obavy globálních občanů ze stavu životního prostředí
Hlavní zjištění z výzkumu:

  • Za tři největší environmentální problémy lidé považují globální oteplování / změnu klimatu (37 %), znečištění ovzduší (35 %) a problém s množstvím odpadu, který vytváříme (34 %). Obavy z těchto problémů od loňska vzrostly
  • 81 % globálních občanů vyjadřuje své obavy z jednorázových nerecyklovatelných odpadů
  • Lidé sice uvádí, že jsou ochotni podniknout některé kroky ke snížení množství odpadu, nejsou však příliš ochotni přijmout významnější změny ve svém nákupním chování. Více než polovina lidí je ochotná používat opakovaně jednorázové výrobky (56 %) a nakupovat výrobky z recyklovatelných materiálů (51 %). Pouze 14 % je však ochotno si připlatit za výrobek, který nemá nerecyklovatelný obal. 

Detailní informace a další témata najdete níže v přiloženém dokumentu.
 

Společnost