Laboratoře | Kvalitativní výzkum | Ipsos UU
Ipsos UU - Kvalitativní výzkum

Laboratoře

OUR SOLUTIONS
Vytvoření strategie kampaně.

Laboratoř kreativ

Urychlují vývoj kreativy pomocí získání všech potřebných insightů v jednom dni. Přináší porozumění tomu, jak lidé vnímají kreativu a jak optimalizovat návrhy komunikace a jejich různá provedení.

Laboratoř kreativ v sobě integruje kvalitativní i kvantitativní výzkum reklamy rozšířený o neurovědu a je navržen tak, aby podnítil kreativitu v rané fázi procesu a maximalizoval zisk z investic do reklamy tím, že odhalí "co", "proč" a "jak".

Spolupráce všech zúčastněných stran (reklamní agentury, marketingového týmu a výzkumného týmu) ve společném prostoru a ve stejném čase posílí jejich sebedůvěru a tím podpoří a usnadní vzájemnou komunikaci, přijímaní rozhodnutí a sladění se ohledně dalšího postupu. Laboratoř kreativ je nyní k dispozici osobně nebo v ještě rychlejší online variantě.

Přečtěte si více.

 

Vývoj kreativ

Nabízíme výběr specializovaných služeb, online i osobních, které umožňují prozkoumat a odkrýt proces generování insightů, nápadů a počátečních kreativ. Pomáháme značkám a reklamním agenturám v celém procesu vývoje kreativy:

  • shromažďovat znalosti, které mohou sloužit jako odrazový můstek pro inspiraci nových komunikačních kampaní.
  • pozorovat lidi a objevovat užitečné insighty.
  • zjistit, jak komunikovat značku a posouvat hranice, aby dosáhly těch nejlepších výsledků.

Naši odborníci na výzkum kreativ pomohou vašim týmům najít a rozvíjet velké nápady a kreativní cesty, které nejlépe přivedou komunikační koncepty k životu.