Market Understanding | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Market Understanding

OUR SOLUTIONS
Poznejte, kam směřuje váš trh, a identifikujte své nejlepší příležitosti pro váš růst.

Náš přístup Usage & Attitude integruje více datových zdrojů pro celkové porozumění vaší značce i celé kategorii. Naše zkušenosti se segmentací nám umožňují definovat cíle růstu a definovat proměnné, které ovlivňují výběr značek. Naše studie Market Landscape & Sizing pomáhají klientům pochopit, jak spotřebitelé vnímají daný trh, jak využívají jejich produkty a co je motivuje.

Modular Usage and Attitude (U&A)

Naše modulární U&A studie používají přístup, který umožňuje časné insighty a rychlou zpětnou vazbu. Pro celkové porozumění značce integrujeme více zdrojů dat a nacházíme odpovědi na byznysové otázky jako např.: Kam směruje moje značka? Jaká jsou rizika pro mou značku? Jaké jsou hrozby a příležitosti týkající se růstu mé značky?
Výchozím bodem našeho modulárního U&A je úvodní setkání (kick-off meeting), kde identifikujeme mezery ve znalostech, následované fázemi, které mohou zahrnovat průzkumy s využitím mobilního zařízení, etnografii nebo analýzu sociálních médií. Po každé fázi provádíme workshopy, abychom mohli naše výsledky a postřehy přetavit do konkrétních kroků.
Cílem je shromáždit relevantní informace v potřebném časovém horizontu pomocí behaviorálních a implicitních technik (pasivní měření, vizuály/video atd.).

Segmentace

Ipsos má hluboké zkušenosti se segmentací, které nám umožňují definovat cíle růstu, vybrat proměnné, které řídí volbu značky, analyzovat výsledky a zajistit, aby byla segmentace začleněna do vaší organizace. Náš přístup jde nad rámec postojů, zahrnuje behaviorální ukazatele, jako jsou spotřeba a výdaje, a využívá sociální data k obohacení profilů segmentů. Kromě toho můžeme vaši segmentaci propojit s databázemi (např. Customer Relationship Management a Data Management Platform), abychom Vám pomohli zaměřit se na vaše přímé marketingové kampaně.

Naše segmentační přístupy lze aplikovat ve všech fázích marketingového cyklu: vývoj produktů a komunikace, cílení na spotřebitele, optimalizace vašeho portfolia atd.

Market Landscape & Sizing

Studie Market Landscape pomáhají klientům pochopit, jak spotřebitelé strukturují trh, a to na základě toho, jak vnímají a používají produkty a jaké jsou jejich potřeby, které tyto produkty uspokojují. Odpovídáme na byznysové otázky, jako např.: Jak se spotřebitelé navigují v mé kategorii? Existují nějaké příležitosti pro rozšíření značky? Jak mohu optimalizovat své portfolio produktů a značek?

Používáme flexibilní přístup, který přiblíží mikro perspektivu kategorie (např. detail na úrovni výrobku) nebo oddálí na sousední kategorie. Využíváme analýzu sociálních médií, abychom našim klientům pomohli udržet náskok zohledňující dynamiku kategorie.