Měření publika napříč platformami | Ipsos
Měření publika

Měření publika napříč platformami

OUR SOLUTIONS
Měření sledovanosti napříč zařízeními a platformami.

MediaCell for Cross-Platform (MXP) pomáhá mediálním společnostem, které nabízejí obsah napříč různými médii a různými platformami, lépe porozumět celkové velikosti a hodnotě svého publika a také jeho toku mezi různými video a audio platformami. Například veřejnoprávní vysílací stanice často distribuují obsah napříč televizí, rádiem a online médii. Historicky byly tyto organizace schopné se podívat na každou oblast zvlášť, nikoliv však dohromady. Tato data jim pomáhají prokázat svou hodnotu svým investorům a mohou se také podívat, které platformy publikum používá. Stejně tak se ale inzerenti chtějí často podívat na výsledky napříč různými platformami, což nebyli doposud schopni udělat pouze s použitím jednoho přístupu.

Ipsos proto navrhl aplikaci, která propojuje možnost měřit vystavení video nebo audio obsahu (MediaCell) s možností sledovat online chování napříč zařízeními minutu po minutě. V tomto přístupu je narekrutován reprezentativní vzorek lidí a ti jsou požádáni, aby si instalovali naši aplikaci na jejich chytré telefony a na všechna další zařízení, která používají k přístupu k mediálnímu obsahu.

Ve Velké Británii systém funguje od roku 2018 a je prvním pasivním, single-source, multimediálním, multiplatformovým systémem na měření sledovanosti na světě.