Měření publika venkovních médií | Měření publika | Ipsos
Měření publika

Měření publika Out of Home reklamy

OUR SOLUTIONS
Porozumění a monetizace publika venkovních médií.

Out of Home (OOH) média se skládají z různých druhů a typů reklam, od billboardů u silnic až po malé panely na autobusových zastávkách. Patří sem také další venkovní reklamní tabule na nádražích, parkovištích, na autech taxislužby a autobusech, a panely v nákupních centrech. Pomáháme společnostem, které nakupují a prodávají reklamní plochy na těchto médiích, měřit velikost a složení publika, které bude s největší pravděpodobností vystaveno této reklamě. Data, která takto shromáždíme, pomáhají činit rozhodnutí o tom, kam nejlépe umístit danou reklamu, a mohou být navíc použita k obchodování s reklamním inventářem mezi nakupujícími a prodávajícími.

Nárůst významu digitálních venkovních panelů si vyžádal větší důraz na přesné, časově založené měření.

Přesná metoda se obvykle skládá z pěti hlavních částí:

  1. Inventory management system, kde jsou uloženy detaily o každé měřené reklamě (frame).
  2. Výzkum zaměřený na cestování a přesuny, kde jsou podrobně sledovány cesty, které lidé uskuteční mimo domov.
  3. Model hustoty dopravy, který zachycuje podrobnosti o provozu a toku chodců z různých zdrojů.
  4. Hodnocení vizibility, kde lze vyhodnotit a integrovat relativní vliv různých typů plakátů do výsledků měření.
  5. Data Delivery System, který doručuje data koncovým uživatelům.

Pro každou z těchto částí jsou k dispozici různé možnosti. Náš Gold Standard přístup (používaný v několika zemích včetně Velké Británie a Francie) využívá na zakázku vyrobený Multi-Sensor Tracking (MST). Jedná se o měření, které je uskutečňováno na reprezentativním vzorku lidí, a to po dobu dvou týdnů. Toto řešení nám pomáhá sledovat jejich polohu vteřinu po vteřině s tolerancí jednoho metru – což nám dává přesné informace o tom, kdy a na jak dlouho jsou na dohled od jednotlivých reklamních panelů ve vnitřním i venkovním prostředí.

K dispozici jsou také levnější přístupy využívající data z aplikací, a tudíž můžeme implementovat naše nástroje měření a nabídnout spolehlivé poznatky bez ohledu na technologickou a cestovní infrastrukturu dané země.