Plánování nákupu videoreklamy

Úspěch internetové reklamy je dnes obvykle měřen...

Michal Štěpánek, Executive Director Ipsos Connect

Vyšlo v časopisu Marketing Sales Media, duben 2017

Úspěch internetové reklamy je dnes obvykle měřen na základě akcí, které vyvolává. Behaviorální ukazatele jako kliknutí a konverze určují úspěch výkonnostních kampaní. Nicméně internet se více a více stává médiem, které je využíváno pro podporu brandu.

V Ipsosu se dlouhodobě zabýváme efektivitou komunikace. Tracking reklamy a post-testové přístupy využívající cookies pro zjišťování dopadu digitálních kampaní na značku jsou standardem. Společným jmenovatelem těchto metod je, že obvykle poskytují pohled zpět. Ten je podstatný pro pochopení toho, co funguje a co ne a plánování mediálního budgetu pro příští období. Není ale ideálním řešením pro plánování konkrétních kampaní a jejich nasazení. Podle údajů SPIR v loňském roce vzrostl objem investic do internetové reklamy o 25 % na 19 727 451 Kč. Komplexnost prostředí internetu se tak neustále zvyšuje. U našich klientů vidíme stále větší a větší využití videoreklam pro podporu brandu – podle SPIRU to bylo 19 % z displejové reklamy v roce 2016.

Zkušenosti Ipsosu ukazují, že hlavní výzvou videoreklam v digitálním prostředí je schopnost zaujmout a udržet pozornost. Z toho důvodu považujeme za klíčové optimalizovat nákup médií nejen z hlediska cílové skupiny, ale i typu zobrazení. V roce 2017 proto globálně spouštíme nástroj Connect: Digital, který pomůže najít optimální strategii pro vaši kampaň.

  • Jaký minimální čas pro zobrazení Vaší videoreklamy má být využit – např. IAB standard 2 vteřiny, standard Facebooku nebo YouTube?
  • Jaký formát videa je pro Vaši videoreklamu optimální – skippable, non-skippable, outstream?

Potřebná délka nasazení a formát videa se liší případ od případu, je vhodné tedy před startem kampaně na konkrétním videu provést test a na jeho základě optimalizovat nákup médií. Testování probíhá v kontrolovaném internetovém prostředí, ve kterém zaznamenáváme vzorce chování lidí a jejich reakce na reklamy, které jsou jim předkládány. V další části účastníci vyplní dotazník, který se týká testované reklamy a značky. Na základě propojení behaviorálních dat a dat z výzkumu pak lze posoudit vhodný typ nasazení.

Vzkaz Ipsosu: Maximalizujte vliv vašich videoreklam na značku, minimalizujte svůj mediální spend.

Příloha: Článek z časopisu Marketing Sales Media Plánování nákupu videoreklamy

Média a komunikace značky