Poradenské služby | Healthcare | Ipsos
Healthcare

Poradenské služby

OUR SOLUTIONS
Poskytujeme strategie založené na faktech, které pomáhají formovat zásadní rozhodnutí napříč klinickým, lékařským a komerčním životním cyklem produktů.

Jak zjistíte, jestli pro svůj produkt v počáteční fázi nebo před uvedením na trh děláte správná rozhodnutí? Odborníci Ipsos Healthcare Advisory Services umožňují našim klientům přijímat ta nejlepší možná strategická rozhodnutí, přičemž se zaměřují na tři základní oblasti:

Obchodní strategie

Klienti se na nás obvykle obracejí, když potřebují provést strategické změny ve svém portfoliu nebo obchodním modelu, posoudit nové příležitosti k rozšíření, růstu nebo odprodeji klíčových částí stávajícího portfolia, nebo vypracovat posouzení trhu a plány komercializace nových produktů nebo akvizic, které budou mít budoucnost.

Spolupracujeme s nimi na vývoji strategií, které jsou založeny na důkazech, zkušenostech a perspektivě. Využitím desítek let zkušeností z výzkumu rychle vytváříme produktové a tržní strategie, které našim klientům skutečně pomáhají lépe plánovat, rychleji postupovat a maximalizovat jejich potenciál.

Forecasting & Valuation

Společnost Ipsos vyvinula přístup, který je určen k podpoře potřeb klientů v oblasti předvídání celého životního cyklu produktu. Navrhli jsme jednoduchý, transparentní přístup založený na pacientských prognózách, který využívá poznatky z vlastních a syndikovaných výzkumných metodik, odborné znalosti v oblasti datové vědy a schopnosti v oblasti obchodní strategie.

Klíčová je naše KPI databáze, která poskytuje triangulaci pro předpovědi, a naše přizpůsobené předpovědní modely v aplikaci Excel se zabudovanými simulátory na základě potřeb klienta. To je podloženo našimi výzkumnými výsledky při sestavování prognóz pro více než 300 produktů na různých trzích v posledních 5 letech.

Excelentní značka a uvedení na trh

Společnost Ipsos pomáhá klientům budovat a posilovat pozici značek na trhu. Víme, že dosáhnout vynikajícího uvedení na trh je v bouřlivém a rychle se vyvíjejícím zdravotnickém prostředí stále složitější. Farmaceutické a biotechnologické společnosti proto hledají agilitu a prozíravost v době, kdy je uvádění na trh stále složitější.

Díky výsledkům, které zahrnují 230 uvedení léků na trh v 35 terapeutických oblastech, podporujeme klienty jak v oblasti připravenosti na uvedení na trh, tak v oblasti bezproblémového uvedení na trh.

Zjistěte více

Přehled poradenských služeb v oblasti zdravotní péče