Brand Positioning and Growth | Ipsos
Market Strategy & Understanding

Pozice a růst značky

OUR SOLUTIONS
Optimalizujte umístění své značky, portfolia a využijte příležitosti růstu.

Pomáháme klientům pochopit vnímání značky a emoce a podpořit jejich růst tím, že zhodnotíme potřeby dané produktové kategorie a identifikujeme prvky a vlastnosti, která mohou podpořit růst značky.

Censydiam

Klienti používají Censydiam pro pochopení potřeb spotřebitelů a hledání odpovědí na byznysové otázky, jako např.: Jak mohu optimalizovat positioning značky? Jak mohu maximalizovat příležitosti pro své portfolio? Existují na trhu neuspokojené potřeby, které mohu využít při vytváření inovací?

V průběhu posledních 30 let byl rámec Censydiam aplikován ve více než 40 kategoriích po celém světě a poskytuje důkladné pochopení emocionálních a funkčních potřeb spotřebitelů.

Censydiam Metaphors

Ipsos pomáhá klientům porozumět lidským potřebám, motivacím i vnímání značek tím, že odkrývá intuitivní procesy prostřednictvím spontánních reakcí na vizuální podněty a pomocí hloubkové analýzy textu kodifikuje tyto reakce do rámce Censydiam. Censydiam Metaphors jsou kvantitativní metodologií a je proto možné je snadno přidat k segmentacím, U&A a řadě dalších studií.
Používáme projektivní techniku, která pomáhá respondentům vyhnout se racionálnímu myšlení a získáváme tak jejich intuitivní reakce. Tuto metodu lze také použít k zjišťování neuspokojených potřeb, frustrací nebo nejistoty.

Brand Mental Network

Naše služba Mental Network je navržena tak, aby klientům pomohla porozumět nejvýznamnějším asociacím charakteristickým pro jejich značku. Pomáhá posoudit, zda je značka pozicována správným způsobem, zda existují překážky pro růst, jaká významná aktiva má značka, zda je správně nastavena komunikační kampaň atd.

Brand Assets Evaluator

Identifikuje významné prvky, která podporují růst značky. Brand Assets Evaluator slouží k zodpovězení byznysových otázek, jako např.: Posilují má aktiva image značky? Jsou moje aktiva přitažlivá pro spotřebitele a jedinečná oproti konkurenci? Jaké konkrétní kroky bych měl(a) udělat pro optimalizaci portfolia aktiv značky? Brand Assets Evaluator používá implicitní reakční dobu k zachycení nevědomých asociací, které spotřebitelé vytvářejí spolu s aktivy značky.