Proč testovat reklamu?

“Polovina peněz, které jsem utratil za reklamu, byla vyhozená z okna...”

Vyšlo v časopisu Marketing and Media, září 2017

“Polovina peněz, které jsem utratil za reklamu, byla vyhozená z okna. Problém je, že nevím, která polovina to byla” tvrdil americký podnikatel John Wanamaker. Stejně by si mohlo povzdechnout i spousta současných marketérů. Úspěšná reklama zaujme pozornost diváka pro značku, zvýší u něj její relevanci a aktivuje ho k akci. Na základě interní databáze testovaných reklam víme, že ve znalosti různých reklam, které byly nasazeny v televizi za využití stejných mediálních investicí, je až 75 % rozdíl a že dvě třetiny z nich nemají významný dopad na postoje diváka ke značce. Z výzkumů Ipsosu realizovaných v posledních letech rovněž vyplývá, že efektivita komunikace v TV dlouhodobě klesá.

Naštěstí existují testy reklamy, a to pro všechna stadia jejího vývoje. Dokážou odhalit to, co potenciál reklamy limituje a co by její účinnost mohlo zvýšit. Je například možno ověřit, který insight nejlépe rezonuje, zda je reklama výrazná, značka je z ní zřejmá, hlavní sdělení srozumitelné, komunikované benefity opravdu motivující a mnoho dalšího. Test reklamy je v kontextu veškerých investic do jejího vývoje zanedbatelnou částkou, která pomůže náklady vynaložit efektivně a zvýšit jejich návratnost. A jestliže je už na optimalizaci reklamy při jejím vývoji pozdě, je zde i možnost testu reálného působení reklamy po ukončení jejího nasazení, na jehož základě je možné se poučit do budoucna.

V případě dotazů, prosím, pište na adresu: [email protected]

33 % televizních reklam má signifikantní vliv na zájem o značku
75 % rozdíl v efektivitě nasazení reklam do TV

Zdroj: databáze testovaných reklam, Ipsos

Příloha: Článek z časopisu Marketing and Media Proč testovat reklamu?

Média a komunikace značky