Sledování pohybu obyvatelstva | Měření publika | Ipsos
Měření publika

Sledování pohybu obyvatelstva

OUR SOLUTIONS
Sledování cestování před pandemií Covid-19, během i po ní.

Mnoha médiím během pandemie Covid-19 narostla sledovanost. Rozložení napříč různými médii (TV, rádio, print, online a Out of Home) se však různí. Sledovanost některých médií je zásadně ovlivněna cestovními zvyklostmi lidí. Dopad reklamy může být ovlivněn tím, kam lidé chodí a jaké mají nákupní možnosti. Například Out of Home reklama spočívá v tom, že lidé projíždějí nebo procházejí kolem reklamních billboardů nebo panelů, rádio je silně ovlivněno ranní rutinou a vydavatelé spolu se zadavateli reklamy spoléhají na to, ze osloví své čtenáře na cestách a při dojíždění do práce.

Vzhledem k tomu, že na začátku dubna zažívaly přibližně 30 zemí a více než třetina světové populace lockdown, počet cestujících se výrazně snížil. Většina lidí však stále musela příležitostně opustit své domovy a frekvence jejich cestování a místa, která navštívili, se s vývojem krize měnily týden od týdne. S novými lockdowny v druhé polovině roku byly cestovní zvyklosti v některých zemích opět narušeny.

Jakmile se lidé začali vracet do ulic a byli připraveni znovu utrácet, využili jsme možnosti pro poskytnutí detailního přehledu o automobilové a pěší dopravě ve městech a obcích po celém světě, aby mohla média začít sdělovat inzerentům dobré zprávy.

Náš Population Movement Atlas (PMA) nabízí týdenní aktualizace o objemech vozidel a chodců podle typu lokality (silnice, maloobchod, tranzit atd.) a lze jej také nakonfigurovat tak, aby poskytoval podrobnější rozdělení, například denní nebo dokonce hodinové pohyby. Možné jsou také podrobnější geografické a jiné analýzy.

Standardním výstupem bude poskytování indexovaných objemů dat každý týden pro každou zeměpisnou oblast rozdělenou podle typů umístění u silnic i mimo ně. To umožní uživatelům upravovat obsah a cílení reklamy na základě toho, jak se lidé častěji vracejí do ulic a cestují na delší trasy a po delší dobu.