Pack Test, výzkum obalu
Inovace

Testy obalu, pack testy

OUR SOLUTIONS
Pomůžeme vám vyhodnotit, optimalizovat a předpovídat potenciál nových obalů.

Obal je základem identity značky. Společnost Ipsos má 40 let zkušeností s odhalováním role, kterou obal hraje při ovlivňování poptávky spotřebitelů.
Ipsos se může podílet na vývoji od rané fáze až po domácí testování a pozdější fázi validace nového obalu. Kombinujeme tvrdá data o prodejním potenciálu s dalšími poznatky. Marketingové týmy a designéři pak využívají tyto informace k optimalizaci svých obalů.

Na 90 trzích Ipsos kombinuje fyzické testování obalů s těmi nejlepšími 2D, 3D a 360° online nákupními prostředími, a to prostřednictvím platformy virtuálních regálů a obchodů Simstore.  Měříme míru rizika od počátečního vývoje až po pozdní fázi ověřování s využitím explicitních a implicitních metod založených na behaviorální vědě.

Úlohu charakteristických vlastností obalu (tzv. distinctive assets) lze posoudit předem, aby je bylo možné zohlednit při designování nového balení. Agilní řešení (sprinty) pak poskytují kvantitativní měření a jistotu společně s hlubokým kvalitativním vhledem během jediného dne. Screening a „go/no go“ testování umožňují vyhodnocení obalu v realistickém kontextu bez ohledu na typ obchodu nebo prodejního kanálu. A konečně, vůdčí celosvětové postavení Ipsos v testování produktů a naše odborné znalosti v oblasti testování UX přinášejí možnost komplexních i praktických poznatků o realitě fungování obalů v tržním prostředí.