Total Operations | Ipsos Interactive Services
Total Operations

Total Operations

OUR SOLUTIONS
Tým Operations zajišťuje sběry dat přes svou rozsáhlou tazatelskou síť nebo přímo kontaktováním respondentů v online panelu.

Operations uplatňuje globální přístup k respondentům bez ohledu na způsob sběru dat za současného dodržení nejvyšší úrovně kvality, bezpečnosti, rychlosti a efektivnosti nákladů. Napomáhá tak k porozumění konkrétních situací ve společnosti, na trhu nebo v lidském chování.  

Operations podporuje všechny fáze výzkumu, zpracování a doručení dat, včetně poradenství v oblasti designu výzkumu, programování dotazníků, překladů, sběru dat, jejich zpracování a vizualizaci. Díky pobočkám ve všech hlavních regionech máme globální pokrytí a tím i možnost nabízet jak lokální, tak i globální programy

Využíváme své kapacity ve 140+ zemích na všech kontinentech. Naše možnosti podpory jsou velice široké, od online/mobile, přes F2F po telefonní rozhovory. 

  • Globální síť panelů i-Say společnosti Ipsos je jednou z největších online a mobilních sítí s panely na více než 50 trzích nabízejících hloubkové profilování klíčových cílových skupin. Kromě vlastních panelů máme přístup k respondentům našich celosvětově schválených panelových partnerů.
  • Od roku 2020 nabízíme bezkontaktní kombinovaný přístup více metod sběru dat osobního dotazování, kdy jsou průzkumy rozděleny do fáze rekrutace a samotného rozhovoru, a mohou být provedeny z bezpečné fyzické vzdálenosti. Bezkontaktní kombinovaný režim je plně integrován s iField, platformou CAPI (Computer-Assisted Personal interview) pro skriptování a platformou pro správu terénního výzkumu, která obsahuje také základní mobilní funkce jako jsou GPS nebo video a audio záznam.
  • Kromě toho nabízíme globální síť face-to-face tazatelů, kteří rovněž provádějí rozhovory pomocí iFieldu.
  • Naše síť CATI (Computer-Assisted Telephone Interview) je největší celosvětovou sítí, která ročně provede více telefonických rozhovorů než kterákoli jiná výzkumná společnost. Od roku 2020 nabízí Ipsos prostřednictvím iFieldu také službu CATI@Home, která umožňuje bezkontaktní způsob dotazování z pohodlí domova.
  • Náš tým spravující zákaznické panely spolupracuje s klienty, kteří chtějí pravidelně a průběžně získávat poznatky z klíčových spotřebitelských segmentů. 

Společnost Ipsos věří, že budoucnost patří kombinovanému sběru dat. Abychom tuto vizi podpořili, neustále investujeme do inovativních a automatizovaných přístupů ke sběru dat bez ohledu na způsob jejich využití, využíváme technologie, datová partnerství a mobile first studie s cílem zapojit lidi a komunikovat s nimi způsobem, který je v souladu s naší digitální realitou. Naše průzkumy nabízejí moderní moduly zahrnující geo-tracking, pasivní měření, video snímání odpovědí, ale také umělou inteligenci a zpracování přirozené řeči pro využívání hlasových systémů.

Základem je detailní výzkumný program, který zajištuje poskytování kompletního přístupu k respondentům kdekoli na světě. Program se zaměřuje na nabídku operativních poznatků, jak co nejsnadněji získat přístup k respondentům, udržet jejich vysokou angažovanost v inovativních a moderních výzkumných možnostech a zajistit jejich svědomitý přístup. Zkoumání výzkumu navíc podporuje globální program zajištění kvality vzorků Total Operations, který zabezpečuje nejkvalitnější data podporující rozhodování bez ohledu na trh.

Pro společnost Ipsos je dodržování standardů klíčové. V souvislosti s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) a podobnou legislativou na ostatních trzích zavedla společnost Ipsos globální politiku ochrany osobních údajů a soukromí ve všech svých Operation týmech, čímž zajistí zachování soukromí respondentů ve všech ohledech. Kromě toho normy ISO potvrzují komptabilitu a konzistentnost Total Operations a jeho dodržování kodexů kontaktování v odvětví v rámci poskytování spolehlivých a přesných transparentních údajů.