Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Vývoj automobilového průmyslu a mobility

Uvedení na trh

OUR SOLUTIONS
Příprava uvedení finálního produktu na trh po zmrazení návrhu za účelem ověření produktu, cílové skupiny, cenové a komunikační strategie.

Posouzením včasného uvedení na trh, pomocí studie akceptace/odmítnutí a cenového srovnání, za účelem přezkoumání a doladění strategie uvedení na trh, se zahajuje proces zlepšování produktu pro další generace.

Studie akceptace/odmítnutí

První kupci vozidla a jeho konkurence (odmítači testované značky) mohou být zapojeni do průzkumu „Accepters and Rejecters“, v němž se analyzuje jejich zpětná vazba, aby se zdůraznily důvody rozdílů mezi očekávaným a tržním výkonem, a to jak z hlediska produktu, tak z hlediska marketingu.

Studie akceptace/odmítnutí může být provedena online nebo osobně s prvními kupci nedávno na trh uvedeného modelu, či s kupci klíčové konkurence, aby bylo možné pochopit jejich silné a slabé stránky jak z hlediska produktu, tak z hlediska marketingu (komunikace, zkušenosti prodejců atd.). Jako doplňkový modul mohou proběhnout kvalitativní diskusní skupiny nebo online komunity pro získání hlubšího vhledu.

Marketingová klinika

Tyto kliniky, které probíhají před uvedením na trh a po zmrazení designu, se zaměřují na prodejnost nového vozidla – na jeho umístění, cenu, komunikaci a na závěrečné ověření designu z hlediska vnímaných silných stránek a potenciálních nedostatků. Nové produkty se obvykle hodnotí v konkurenčním kontextu, kde jsou představeni relevantní konkurenti, aby bylo možné provést závěrečné marketingové přípravy před uvedením vozidla na trh.

Spotřebitelé jsou často pozváni na místo, kde probíhá osobní kvantitativní a kvalitativní hodnocení nového modelu spolu s klíčovými konkurenčními modely, přičemž alternativou může být i modulární, digitální přístup. Spotřebitelé obvykle hodnotí exteriér nových modelů, interiér nebo jakékoli další funkce HMI či produktu, které klienti považují za důležité. Nedílným aspektem výzkumu je cenový konjoint, který by umožnil pochopit cenovou elasticitu a konkurenceschopnost vůči konkurenci z hlediska poměru cena/prodejní potenciál. Často je zahrnuto také zobrazování produktu a uživatelů, někdy spolu se storyboardem pro kvalitativní porozumění.