Výzkum médií | Ipsos
Výzkum médií

Výzkum médií

OUR SOLUTIONS
Pochopení publika – kdo jsou diváci, jak si vybírají obsah a jak je mediální společnosti mohou zapojit a monetizovat.

Naše řešení poskytují mediálním organizacím špičkové informace o faktorech, které ovlivňují výběr obsahu a platforem, a odborné znalosti o tom, jak rozvíjet a monetizovat svá aktiva.

V dnešním světě s neustále narůstajícím množstvím obsahu a všudypřítomnými médii využíváme našeho hlubokého porozumění lidem, společnosti a kultuře na lokální i globální úrovni, které nám dále umožňuje charakterizovat publikum skrze způsob konzumace obsahu, zábavy a technologií. Na základě toho pomáháme mediálním společnostem rozvíjet strategie, které jsou nejúčinnější při oslovování, získávání a monetizaci publika, a to tím, že pomáháme při vývoji a optimalizaci jejich obsahu, platforem a komunikace.

Pracujeme napříč pěti klíčovými oblastmi:

Získání insightů od publika

Pro mediální společnosti je více než kdy jindy důležité získat přístup k publiku, přilákat ho a udržet si ho.

Pomáháme jim pochopit, kdo jsou jejich současní a potenciální zákazníci, jak je zacílit a zaujmout a jak růst. Podporujeme je při definování a vytváření strategií pro nejkvalitnější potenciální publikum/uživatele.

Obsahová strategie

Našim klientům pomáháme vyvíjet, optimalizovat, prodávat a monetizovat atraktivní obsah, a to na všech platformách a ve všech fázích produkce a propagace.

Jakmile je obsah na vrcholu, je pochopení publika a toho, jaký obsah funguje, důležitější než kdy jindy. Je třeba zjistit, proč spotřebitelé čtou, sledují média a zapojují se doma i na cestách. S tím vám pomůže tým pro obsahovou strategii společnosti Ipsos skládající se ze specializovaných odborníků, jež vědí, které metriky jsou důležité a které naopak nikoliv.

Přístup k platformám a jejich optimalizace

Porozumění přístupu publika k obsahu napříč platformami a platebními modely

I skvělý obsah selže, pokud jej spotřebitelé nenajdou a nedostanou se k němu. Pomáháme mediálním společnostem vytvářet úspěšný obsah na jejich platformách tím, že jim poskytujeme informace o potřebách lidí co se týče obsahu, vlastností a funkcí platforem, jakož i o ochotě za ně platit.

Monetizace

Poznatky a měření vám ukáží, jak oslovit správné publikum, vytvořit efektivní reklamu a docílit návratnosti investic.

Poskytujeme nástroje a odborné znalosti, abychom inzerentům demonstrovali hodnotu platforem, obsahu a publika a podpořili vaši cenovou strategii.

Atraktory / Sledování výkonu

Pochopení a sledování efektivity provedení, dosahu a výběru obsahu

Používáme naše hluboké odborné znalosti v dané kategorii a soubor řešení a metodik pro širokou škálu obchodních otázek, které existují v dnešním rychle se měnícím mediálním prostředí.

Zásadní změny v roli a přítomnosti médií ve společnosti představují nebývalou příležitost pro tvůrce obsahu, vlastníky platforem a značky. Lidé změnili svůj vztah k médiím - a v důsledku toho se dramaticky mění i trh. Ty společnosti, které přijmou všudypřítomná média a budou jednat v souladu s novou kontextovou realitou, zrychlí náskok před svými konkurenty.