Ženy to v práci nemají jednoduché

Podle nového výzkumu agentury Ipsos se polovina Čechů setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami na stejných pracovních pozicích.

Ženy to v práci nemají jednoduché

Z výzkumu Ipsosu vyplývá, že přesně polovina české populace se v práci setkala s platovými rozdíly mezi muži a ženami, 42 % také s diskriminací matek. Ženy jsou placeny hůře než ženy ve všech zemích světa. Island se tak snaží s platovou nerovností bojovat zákonem. Platit ženám méně než mužům je zde od nového roku nelegální,” uvádí Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Cílem výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti bylo zjistit názory české populace na téma postavení žen v Česku a na pátý z tzv. Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN (SDG5 – Rovnost mužů a žen).
Celkem 46 % české populace se domnívá, že zastoupení žen ve vrcholových funkcích ve firmách není dostatečné. Na druhou stranu si pouze 24 % Čechů myslí, že by tento problém vyřešily kvóty“, komentuje výsledky Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos a dodává, „více jak polovina Čechů si myslí, že se postavení žen v české společnosti po roce 1989 zlepšilo“. 

Výzkum byl představen 8. března u příležitosti Mezinárodního dne žen 2018 s podtitulem „Budoucnost je růžová“ v unikátních prostorách Kaple svatého Kříže u Apolináře v Praze. Svůj pohled na rovnoprávnost zde pěti osobními pohledy představili Barbara Nesvadbová, Monika Benešová, Lenka Bradáčová, Tomáš Sedláček a Monika Hilšerová.

Rovné postavení mužů a žen na trhu práce - Ipsos

 

Detailní výsledky výzkumu Ipsosu si můžete stáhnout níže. 
Další informace naleznete v přiložené TZ, na iHnedu či na webu Asociace společenské odpovědnosti
 

Společnost