Mobility Labs | Early Stage | Ipsos
Clinics and Mobility Labs

Early Stage

OUR SOLUTIONS
How to make future vehicle and mobility concepts successful.

Op weg naar succesvolle voertuig- en mobiliteitsconcepten.


Al in de eerste fase van productplanning moet je weten wat consumenten de komende 5 jaar nodig hebben. In dit vroege stadium helpt Ipsos door leidende gebruikers, trendsetters, experts en consumenten te vragen om innovaties te evalueren. Hun feedback vormt vervolgens waardevolle input voor ontwerpers, productingenieurs en R & D-professionals. 


We kunnen de innovaties in dit vroege stadium in diverse formats voorleggen aan consumenten: 2D, 3D, fysieke mock-up of digitale stimulus. We doen dit altijd aan de hand van een scenario zodat de beoordelingen in een echte context plaatsvinden. 


De interviews die we afnemen zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Daarnaast maken we gebruik van Virtual Reality, Neuro en Behavioral Science om reacties in kaart te brengen.