International Social Research | Ipsos
Public Affairs

Internationaal sociaal onderzoek

OUR SOLUTIONS
Mensen en samenlevingen beter begrijpen

Ipsos heeft jarenlange ervaring in het onderzoeken van internationale sociale vraagstukken. Door onze ervaring, brede netwerk en producten kunnen wij publieke- en privaatsectoren, organisaties, en overheden begeleiden.

Ons internationale ontwikkeling en publieke diplomatieprogramma overkoepelt veel facetten, zoals:
 

 • Landbouw
 • Maatschappij
 • Conflictoplossing
 • Mensenrechten (democratie & bestuur)
 • Economische groei en handel
 • Educatie
 • Financiële en economische inclusie
 • Milieu en natuurlijke hulpbronnen
 • Menselijk en institutionele capaciteitsontwikkeling
 • Volksgezondheid
 • Gendergelijkheid
 • Internationale diplomatie en samenwerking
 • Humanitaire en rampenhulp
   

Het Ipsos centrum voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Centre) kan duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN helpen om ontwikkelingssamenwerking effectiever te maken. Daarnaast assisteert het regeringen hun beleid en diensten te verbeteren en particuliere bedrijven duurzamer te worden.

Onze marktonderzoeken worden gecreëerd met de doelstellingen van de klant als uitgangspunt. Wij gebruiken hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve methodes die het beste bij de klant passen.